LỊCH SỬ 9: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950) (Phần 2) - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

LỊCH SỬ 9: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950)  (Phần 2) 
Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p bïng næ ngµy 19-02-1946, më ®Çu b»ng cuéc chiÕn ®Êu ë Hµ Néi. Sau chiÕn th¾ng viÖt B¾c Thu- §«ng 1947, cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc, toµn d©n, toµn diÖn ®­îc ®Èy m¹nh.

IV. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947.
1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.
 * Âm mưu của địch.
Thực hiện chiến lược "Đánh nhanh, thắng nhanh"
- Thành lập chính phủ bù nhìn Trung Ương.
* Mục tiêu :
+ Phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực.
+ Khoá chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta và quốc tế.
* Hành động:
- Ngày 7/10/1947 Pháp tiến công C2 địa Việt Bắc.


2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.
+ Quân dân ta anh dũng chiến đấu.
+ Tiêu diệt nhiều sinh lực địch.
+ Bẻ gãy từng gọng kìm của chúng.
* Kết quả:
- Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta thắng lợi.
- C2 địa Việt Bắc được giữ vững.
- Cơ quan đầu não kháng chiến an toàn.
- Bộ độ chủ lực trưởng thành nhanh chóng.
* ý nghĩa:
 - Đánh bại âm mưu "Đánh nhanh, thắng nhanh" của giặc.
- Chấm dứt giai đoạn phòng ngự của cuộc kháng chiến à chứng tỏ đường lối kháng chiến của ta là đúng đắn.
Khi cuộc kháng chiến chống TDP bùng nổ (19/12/1946) HCM cùng trung ương Đảng đã quyết định: Các cơ quan Trung Ương Đảng, chính phủ, mặt trận rời thủ đô HN lần lượt lên tới căn cứ địa Việt Bắc. Việt Bắc- C2 địa của cách mạng tháng 8 trước đây trở thành căn cứ địa thần thánh của cuộc kháng chiến.


Trước khi tấn công Việt Bắc.
+ 3/1947 Pháp cử Bô-la-éc làm cao uỷ Pháp ở Đông Dương-> lập ra Mặt trận quốc gia thống nhất, tiến tới thành lập một chính phủ bù nhìn Trung ương.
  Cùng lúc đó TDP huy động 12.000 quân tinh nhuệ và hầu hết máy bay ở Đông Dương, chia 3 cánh mở cuộc tấn công căn cứ địa Việt Bắc.
Giữa 1947, sau khi chiếm được HN, các thành phố, thị xã lớn và đường giao thông quan trọng, TDP đã vạch ra kế hoạch với quy mô lớn đánh lên Việt Bắc.
em mục tiêu tấn công lên Việt Bắc của TDP là 
+ Phá hậu phương kháng chiến, phá cơ sở kinh tế, kho tàng, mùa màng, cướp bóc của cải, làm mất nguồn tiếp tế của ta.
+ Giành thắng lợi quân sự và quyết định, kết thúc nhanh chiến tranh.
về sự tiến công C2 địa Việt Bắc của Pháp.
-3 cánh quân: không quân, thuỷ quân, bộ binh của TDP tạo thành thế gọng kìm kẹp chặt lấy Việt Bắc à nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta và tiêu diệt chủ lực ta.


<=> Đứng trước hoàn cảnh nguy cấp ấy, quân dân ta chiến đấu bảo vệ C2 địa Việt Bắc như thế nào.
nguyên nhân  à thắng lợi này.
+ Tình thần chuẩn bị chu đáo của quân ta.
+ Quân dân ta nêu cao tinh thần cảnh giác, chiến đấu dũng cảm.
+ Vai trò của quần chúng nhân dân nhất là vùng dân tộc thiểu số.
+ Vai trò lãnh đạo tài tình của Đảng, chính phủ và HCM.
Với thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông có ý nghĩa lịch sử  
- L2 so sánh giữa ta và địch bắt đầu thay đổi có lợi cho ta.
-Sau chiến thắng Việt Bắc ta có thêm điều kiện để xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc ,toàn dân , toàn diện, trường kì , tự lực cánh sinh.
<=> Từ sau thất bại ở Việt Bắc, TDP vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược của mình, Đảng và chính phủ đã có chủ trương gì để đối phó.

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.
* Âm mưu của địch: "Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”nhằm chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện,của ta.
* Chủ trương của ta.
- Đánh lâu dài, phá âm mưu của địch.
- Tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân.
- Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện:
+ Về quân sự: Vận động nhân dân vũ trang toàn dân và đẩy mạnh chiến tranh du kích.
+ Về chính trị:  Năm 1948, tại Nam Bộ lần đầu tiên HĐND được hình thành từ tỉnh xã, chính quyền kháng chiến được củng cố kiện toàn.
 Tháng 6/1949: Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định tiến tới thống nhất 2 tổ chức tại cơ sở, Trung Ương.
+ Về ngoại giao: 1950 một loạt các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta (Liên Xô, Trung Quốc…)
+ Về kinh tế: Ta chủ trương vừa phá hoại kinh tế của địch, XD và củng cố kinh tế kháng chiến.
+ Về văn hoá - giáo dục: 7/1950 ta chủ trương cải cách giáo dục phổ thông 12 năm sang 9 năm....
Để thực hiện âm mưu ấy chúng củng cố vùng chiếm đóng bằng cách ra sức XD nguỵ quyền, phát triển mạnh nguỵ quân, thành lập mạng lưới đồn bốt, càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Không những thế chúng cho ra đời 1 loạt xứ tự trị" với mạng lưới nguỵ quyền, vơ vét nhiều của cải của dân để phục vụ chiến tranh, bắt thanh niên của ta vào lính nguỵ.
+ 1947: có 25.000 lính ngụy
+ 1948: có 80.000 lính ngụy
- Chúng còn đưa thêm 26.000 quân từ Pháp sang.
=> Ta quyết tâm đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện trên mọi mặt, tạo đà cho ta để tiếp tục đối phó với âm mưu mới cuat TDP mà chúng chưa từ bỏ.
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top