[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm môn lịch sử 9: CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
CÁC NƯỚC CHÂU Á

Câu 1. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì ?
a. Các nước châu Á đã giành độc lập.
b. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.
c. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.
d. Tất cả các câu trên.
Câu 2. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì ?
a. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.
b. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.
c. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
d. Một cuộc nội chiến.
Câu 3.  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đánh dấu Trung Quốc đã :
a. Hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
b. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
c. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
d. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 4. Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 1950) ,Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại gì ?
a. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
b. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.
c. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
d. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác.
Câu 5. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây nên tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc ?
a. Xây dựng "Công xã nhân dân".
b. Thực hiện đường lối "Đại nhảy vọt".
c. Thực hiện cuộc "Đại cách mạng hóa vô sản".
d. Tất cả đều đúng.
Câu 6. Thực chất của "Đại cách mạng văn hóa vô sản" (1966 - 1968) là gì ?
a. Để sửa chữa sai lầm.
b. Để xây dựng tư tưởng XHCN.
c. Để tranh chấp quyền lực.
d. Để xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước.
Câu 7. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì ?
a. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
b. Lấy phát triÓn kinh tế làm trọng tâm.
c. Lấy phát triÓn kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
d. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.
Câu 8. Từ sau 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước ?
a. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.
b. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.
c. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
d. Thực hiện cải cách mở cửa.
Câu 9. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc đã :
a. Ổn định và phát triển mạnh.
b. Phát triÓn nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
c. Không ổn định và bị chững lại.
d. Bị cạnh tranh gay gắt.
Câu 10. Hãy nối các sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A.


A
B
1. 1/10/1949
a. Bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Trung Quốc.
2. 1979-1998
b. Đại Cách mạng văn hóa vô sản.
3. 12-1978
c. Nội chiến lần thứ 4 ở Trung Quốc.
4. 1946-1949
d. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.
5. 1953-1957
e. Thời kỳ cải cách mở cửa ở Trung Quốc.
6. 5/1966
g. TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới.
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top