[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA

Câu 1. Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào ?
a. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.
b. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
c. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.
      d. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 2. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào ?
a. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.              
b. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.
c. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.     
d. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
Câu 3. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B.

A

B
1. 17/8/1945
a. Lào tuyên bố độc lập
2. 2/9/1945
b. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập
3. 12/10/1945
c. Việt Nam tuyên bố độc lập
4. 1950
d. Ai Cập tuyên bố độc lập
5. 1962
đ. Ấn Độ tuyên bố độc lập
6. 1952
e. An-giê-ri tuyên bố độc lập
7. 1/1/1959
g. Irắc tuyên bố độc lập
8. 1958
h. Cu Ba tuyên bố độc lập.
Câu 4. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao ?
a. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
b. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.
c. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
d. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".
Câu 5. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la ,Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của :
a. Phát xít Nhật.                                         
b. Phát xít I-ta-li-a.
c. Thực dân Tây Ban Nha.                        
d. Thực dân Bồ Đào Nha.
Câu 6. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào ?
a. Chủ nghĩa thực dân kiÓu cũ.                  
b. Chủ nghĩa thực dân kiÓu mới.
c. Chế độ phân biệt chủng tộc.                  
d. Chế độ thực dân.
Câu 7. Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu
a. Châu Phi.                                               
b. Mĩ La-tinh.
c. Đông Nam Á.                                         
d. Cả 3 ý trên.
Câu 8. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian nào?
a. Giữa những năm 60.                                
b. Giữa những năm 70.
c. Giữa những năm 80.                                
d. Giữa những năm 90.

Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top