[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG  DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Cấu trúc trình bày bài soạn giáo án

Một bài dạy được thiết kế và xây dựng theo cấu trúc chung như sau:
- Vấn đề dạy học trong bài giảng.
- Nội dung của bài học và thời lượng thực hiện.
- Chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ và những phẩm chất, năng lực của học sinh có thể hình thành và phát triển trong dạy học.
- Bảng mô tả 4 mức yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của các loại câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học.
- Các câu hỏi/bài tập tương ứng với mỗi loại/mức độ yêu cầu được mô tả dùng trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

- Tiến trình dạy học bài họcđược thiết kế thành các hoạt động thể hiện tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực được lựa chọn.
Đề xuất các mẫu giáo án dạy học


MẪU GIÁO ÁN 1.
Môn: . . . . ..                                                                Lớp: …
Ngày soạn: …………………                       Tuần: từ tuần… đến tuần…..
Ngày dạy: từ ngày … đến ngày….             Tiết: từ tiết….. đến tiết…….
Tên bài dạy………………………………………….
Thời lượng: …………………………….
I. MỤC TIÊU (Chung cho cả bài dạy)
1. Mục tiêu theo chuẩn kiến thức, k năng.
1.1. Kiến thức:
1.2. Kĩ năng:
1.3. Thái độ:
Lưu ý: Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình hiện hành trên quan điểm phát triển năng lực học sinh.
2. Mục tiêu phát triển năng lực
Lưu ý: Bao gồm những năng lực chuyên biệt ở từng bộ môn cần phát triển cho học sinh khi học xong bài học. Trong số các năng lực cần phát triển đó, giáo viên sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. 
2.1. Định hướng các năng lực được hình thành
           2.2. Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong bài dạy
           - Giáo viên mô tả chi tiết các mức độ cần đạt để phát triển năng lực cho học sinh, cơ sở của bảng mô tả này là các năng lực mà giáo viên đã đưa ra ở mục 3 phần I (mục tiêu).
    - Giáo viên không nhầm lẫn giữa bảng mô tả với ma trận đề kiểm tra.
Nhóm năng lực
Năng lực thành phần
Mô tả mức độ thực hiện trong bài học
Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức môn học


Nhóm NLTP về phương pháp (tập trung vào năng lực thực nghiệm và năng lực mô hình hóa)

.
Nhóm NLTP trao đổi thông tin


Nhóm NLTP liên quan đến cá nhân


 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ HỌC SINH (HS)
1. Chuẩn bị của GV
            - Dụng cụ thí nghiệm: ......;
- PHT 1 (Nội dung phiếu học tập..); - PHT 2 (Nội dung phiếu học tập...)
2. Chuẩn bị của HS
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Năng lực được hình thành
Nội dung 1:
Hoạt động 1: …………..
Phương pháp: …………..
Thời lượng:………………


Hoạt động 2: …………..
Phương pháp: …………..
Thời lượng:………………


Nội dung 2:
Hoạt động 3: …………..
Phương pháp: …………..
Thời lượng:………………


Hoạt động n:


    IV. CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH
-  Căn cứ vào bảng mô tả ở trên giáo viên tiến hành xây dựng các câu hỏi và bài tập tương ứng.
-  Câu hỏi/ bài tập đưa ra nhằm kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng trong đó chú ý đến các năng lực cần phát triển sau khi học sinh học xong chủ đề (Tương tự như câu hỏi/bài tập mà giáo viên dùng để củng cố bài trong các tiết dạy hiện nay).
-  Đối với câu hỏi/ bài tập liên quan đến phát triển năng lực học sinh yêu cầu câu hỏi/bài tập đưa ra phải đánh giá được 4 mức độ như trong bảng mô tả (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao) trong đó ưu tiên những câu hỏi/bài tập gắn liền với thực tiễn (câu hỏi Pisa) đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm… của bản thân để giải quyết các tình huống thực tiễn đó.
Nội dung
Nhận biết
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
Thông hiểu
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng cấp cao
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
 Nội dung 1.1 . . .
…………
………………
…………………
……………
…………
………………
…………………
……………
Nội dung 2.1….
…………
………………
…………………
……………
…………
………………
…………………
……………MẪU GIÁO ÁN SỐ 2:  MÔN ĐỊA LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. Tên chủ đề.
II. Nội dung của chủ đề: Nội dung 1; Nội dung 2;                                     
III. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
2. Kỹ năng:
            3. Thái độ:
            4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung : tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tính toán.
- Năng lực chuyên biệt : Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, lược đồ, số liệu thống kê, tranh ảnh, mô hình và các hình vẽ trong SGK.
IV. Phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy học và thiết bị dạy học.
- Phương pháp và và kĩ thuật dạy học : thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình…
- Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm, lớp.
- Phương tiện thiết bị dạy học :
V . Mô tả mức độ nhận thức:
1. Mô tả 4 mức độ nhận thức :
Cấp độ

Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

            2. Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá
VI .Thiết kế tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Khởi động:
3. Dạy bài mới.

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top