[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Trắc nghiệm vật lí. Show all posts
Showing posts with label Trắc nghiệm vật lí. Show all posts

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 15 (Sóng cơ và sóng âm) Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 15 (Sóng cơ và sóng âm)

  Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 15 (Sóng cơ và sóng âm) Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động...

Read more »
September 27, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 22 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 22

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 22 Sóng âm được truyền từ không khí vào nước thì 

Read more »
September 14, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - bài số 21 Trắc nghiệm Vật lí 12 - bài số 21

 Trắc nghiệm Vật lí 12 - bài số 21 Khi sóng truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì 

Read more »
September 14, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài 20 - Sóng cơ và sóng âm Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài 20 - Sóng cơ và sóng âm

 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài 20 - Sóng cơ và sóng âm Khi nói về sóng siêu âm, phát biểu nào sau đây là sai? 

Read more »
September 08, 2020

Trắc nghiệm online Vật lí 12 - Dành cho ôn thi THPTQG - Tốt nghiệp THPT Trắc nghiệm online Vật lí 12 - Dành cho ôn thi THPTQG - Tốt nghiệp THPT

Trắc nghiệm online Vật lí 12 - Dành cho ôn thi THPTQG - Tốt nghiệp THPT 

Read more »
September 04, 2020

Trắc nghiệm vật lí 12 - Bài số 19 (Sóng cơ và sóng âm) Trắc nghiệm vật lí 12 - Bài số 19 (Sóng cơ và sóng âm)

Trắc nghiệm vật lí 12 - Bài số 19 (Sóng cơ và sóng âm) Khẳng định nào sau đây là đúng: Cho 2 nguồn sóng dao động ngược pha. Biên độ củasóng ...

Read more »
September 04, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 18(Sóng cơ và sóng âm) Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 18(Sóng cơ và sóng âm)

 Trắc nghiệm Vật lí 12 Level 1 - Bài số 18(Sóng cơ và sóng âm) Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với

Read more »
September 02, 2020

Trắc nghiệm Vật lí lớp 12 - Bài số 17 Trắc nghiệm Vật lí lớp 12 - Bài số 17

  Trắc nghiệm Vật lí lớp 12 - Bài số 17 Vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(10πt + π/3) cm. Vào lúc t = 0,5s thì vật có li độ và...

Read more »
August 26, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 15 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 15

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 15 Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng? *

Read more »
August 25, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 11 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 11

 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 11 Tại một nơi hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắ...

Read more »
August 24, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 9 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 9

 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 9 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,5π  (s) và biên độ  2 cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí câ...

Read more »
August 22, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài số 7 Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài số 7

  Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài số 7 Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang với chu kì T. Nếu cho con lắc này dao động đ...

Read more »
August 20, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 6 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 6

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 6 Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là

Read more »
August 20, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 8 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 8

 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 8 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

Read more »
August 19, 2020

Bài trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 5 Bài trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 5

  Bài trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 5 Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt làT 1 = 2 s và T 2 = 1,5 s....

Read more »
August 19, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 bài số 4 Trắc nghiệm Vật lí 12 bài số 4

  Trắc nghiệm Vật lí 12 bài số 4 Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên ...

Read more »
August 18, 2020

Trắc nghiệm vật lí 12 - Bài số 3 Trắc nghiệm vật lí 12 - Bài số 3

Trắc nghiệm vật lí 12 - Bài số 3 Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

Read more »
August 18, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 10 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 10

  Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 10 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Read more »
August 18, 2020

Trắc nghiệm Online Vật lí 12: Bài số 2 Trắc nghiệm Online Vật lí 12: Bài số 2

 Trắc nghiệm Online Vật lí 12: Bài số 2 Pha của dao động được dùng để xác định

Read more »
August 17, 2020

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 16 Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 16

  Trắc nghiệm Vật lí 12 - Bài số 16 Cho ba con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Biết ba lò xo giống hệt nhau và vật nặng c...

Read more »
August 03, 2020
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top