[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Sau một thời gian đào OEX, giờ là lúc KYC để bắt đầu cho lộ trình mainet. Dưới đây là câu hỏi, đáp án (Mỗi người KYC trả lời 5 câu ngẫu nhiên nên bộ câu hỏi dưới đây có thể không đầy đủ)

 

OEX QUESTIONS AND ANSWERS* 

1) What is Blockchain mining

✅ Using computer hardware to solve complex problems and earn Bitcoin rewards

2) What is Blockchain

✅ All of the above

3) Who should contribute to the Blockchain

 ✅ Everyone can

4) What is an ICO 

✅ It is a process of investment through cryptocurrencies into new cryptocurrency projects.

5) What is Gas

✅ A mechanism within Ethereum used to calculate the prices of operations

6) What is cryptocurrency

✅ It is a digital or virtual currency that uses cryptography for security and operates, independently of a central bank

7) What is Ethereum

✅ An open-source, blockchain-based, decentralized software platform used for its own cryptocurrency, Ether

8) How should a community uphold common interests

✅ Vote together and share decision-making power 

9) What is web3

✅ A JavaScript library used for the development of decentralized applications

10. Where does blockchain's security come from?

✅B. Its immutable and transparent nature

11. What are NFTs (Non-Fungible Tokens)?

✅A. Unique digital assets that cannot be replaced with something else

12. What are digital signatures?

✅C. A way to authenticate and ensure the integrity of digital documents or messages using cryptography

13. What is a smart contract?

✅B. A legal document stored on the blockchain


1.What is Bitcoin mining?


🔷 Using computer hardware to solve complex problem and earn Bitcoin rewards.


2.What is cryptocurrency?


🔷 A digital or virtual currency that’s used cryptography for security and operates independently.


3.How does money move in the blockchain?


🔷 With Digital transaction between nodes.


4.What is a smart contract?

 

🔷 An automated agreement written in code

 

5.What is NFT?


🔷 Unique digital assets that can’t be replaced with something else.


6.What is Blockchain mining?


🔷 Using computer hardware to solve complex problems and earn Bitcoin rewards.


7.What is Blockchain?


🔷 All of the above


8.Who should contribute to the Blockchain?

 

🔷 Everyone can


9.What is an ICO?


🔷It is a process of investment through cryptocurrencies into new cryptocurrency projects.


10.What is Gas?


🔷 A mechanism within Ethereum used to calculate the prices of operations.


11.What is Ethereum?


🔷 An open-source, blockchain-based, decentralized software platform used for its own cryptocurrency, Ether.


12.How should a community uphold common interests?


🔷 Vote together and share decision-making power. 


13.What is web3


🔷 A JavaScript library used for the development of decentralized applications.

Hope it Helps. Thanks

@everyone

Sau KYC, bạn sẽ có 10 USDT và làm tiếp như sau


Copy link này vào trình duyệt ví, liên kết với ví  trả lời câu hỏi.


 Swap usdt hoặc oex test có ở ví qua OSSL để vote. (Nếu chỉ có 1$ thì swap 0.5$ được rồi, số còn lại để trả phí).

Sau khi có OSSL thì vào lại link trả lời câu hỏi.


Bấm vào VOTE nhé cả nhà. Bấm vào OSSL sau đó bấm max , sau đó bấm Agree và trả phí . Sau khi trả phí 2 lần xong là ok nhé.Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top