[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

 1. Đối tượng dự thi


1.1. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

1.2. Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, học sinh trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi là các cơ sở đào tạo) và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

1.3. Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).Vòng  loại (gồm 04 tuần thi)


- Vòng loại gồm có 04 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 04 lần/tuần thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi.


- Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.


- Kết thúc vòng loại, điểm của thí sinh là tổng điểm của 04 tuần thi (xét theo điểm thi và thời gian thi được ghi nhận mỗi tuần thi) là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự Vòng Bán kết, cụ thể:


+ Bảng A: Mỗi trường phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên chọn tối đa 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham dự Vòng Bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần là 150 điểm[D1] [D2] [D3] ).


+ Bảng B: Mỗi cơ sở đào tạo chọn tối đa 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham dự Vòng thi bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần thi là 150 điểm).


 + Bảng C: Mỗi cơ sở đào tạo chọn tối đa 03 thí sinh; mỗi tỉnh/thành phố chọn tối đa 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham dự Vòng Bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần thi là 150 điểm).


Câu 1: Mục đích của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945 là:

A. Bầu đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

B. Bầu Ủy ban hành chính các cấp

C. Bầu chủ tịch nước

D. Bầu cử Hội đồng nhân dân

Câu 2: Trong bài nói chuyện  tại Đại hội lần thứ II hội nhà báo Việt Nam (16/4/1959), Hồ Chí Minh nói "không sợ khó, có quyết tâm, không biết thì phải cố gắng học, mà cố gắng học thì nhất định....." Hãy chọn đáp án đúng ?

A. hiểu được

B. thành công

C. thắng lợi

D. học được

Câu 3: Trong di chúc (10/5/1969) Hồ Chí Minh viết: Bồi dưỡng... là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Hãy chọn đáp án đúng:

A. lực lượng cách mạng

B. thế hệ cách mạng cho đời sau

C. Thế hệ đoàn viên thanh niên

D. thế hệ đảng viên tương lai

Câu 4: Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: "Cũng người công nhân ấy nếu được học chính trị, được hiểu, thì..." Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Khi ra làm việc sẽ tốt hơn

B. Khi làm việc sẽ hiệu quả hơn

C. Khi ra làm việc sẽ khác ngay

D. Khi bắt tay vào việc sẽ tốt

Câu 5: Nhiệm vụ của miền Bắc trong giai đoạn 1965 - 1968 là gì?

A. Vừa sản xuất, vừa thực hiện nghĩa vụ hậu phương

B. Vừa chiến đấu vừa sản xuất

C. Chiến đấu, sản xuất, và làm nghĩa vụ hậu phương

D. Chiến đấu chống chiên tranh phá hoại của đế quốc Mĩ

Câu 6: Trong bối cảnh bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết : "Mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi là ..." Hãy chọn đáp án đúng?

A. Lực lượng góp phần không nhỏ

B. Lực lượng góp phần đắc lực

C. Lực lượng có vai trò nòng cốt

D. Lực lượng chăm sóc cây

Câu 7: Ở Việt Nam vùng nào sau đây ít chịu ảnh hưởng của Bão?

(Câu này xem lại đáp án)

A. Bắc Bộ

B. Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Nam Trung Bộ

Câu 8:  Trong bài nói chuyện với cán bộ các ngành, quân, dân, chính, Đảng Hải Phòng (31/3/1959), Hồ Chí Minh nói :"Phải chú ý phổ biến kinh nghiệm, cả kinh nghiệm tốt để theo, kinh nghiệm xấu...." Hãy chọn đáp án đúng?

A. để tránh

B. để bỏ

C. để chống

D. để phòng

Câu 9: Trong bài Càng già càng giỏi (22/10/1965), Hồ Chí Minh viết: "Phong trào chống Mỹ, cứu nước sôi sục khắp nơi, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân ta. Thanh niên thì hăng hái..." Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thực hiện tốt “Ba đảm đang”

B. thực hiện tốt “Ba không”

C. thực hiện tốt "Ba sẵn sàng"

D. thực hiện tốt “Bốn chống”

Câu 10: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây có bờ biển dài nhất?

A. Khánh Hòa

B. Quảng Ninh

C. Đà Nẵng

D. Quảng Bình

Câu 11: Nêu ý nghĩa của Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"?

A. Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục.

B. Khẳng định tầm quan trọng của trồng cây.

C. Cho thấy Bác rất sáng suốt, tài tình.

D. Khẳng định tầm nhìn của Bác

Câu 12: Sự kiện lịch sử năm 1930 chứng tỏ "thời kì đấu tranh kịch liệt" đã đến?

A. Cuộc đấu tranh của nông dân ở Thanh Chương

B. Cuộc biểu tình của nông dân ở Hưng Nguyên (Khoảng 8000 người)

C. Cuộc biểu tình của Nông dân Nam Đàn

D. Cuộc bãi công của công nhân Vinh Bến Thủy.

Câu 13: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây có số lượng đảo nhiều nhất?

A. Quảng Ninh

B. Hải Phòng

C. Đà Nẵng

D. Kiên Giang

Câu 14: Điều khoản nào sau đây không thuộc nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?

A. Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng tổng tuyển cử

B. Hai bên tham chiến thực hiện ngừng bắn lập lại hòa bình

C. Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

D. Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương

Câu 15: Trong di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: "Cuối cùng, tôi để lại cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng", Hãy chọn đáp án đúng?

A. Tình yêu bao la

B. Muôn vàn tình thân yêu

C. những lời chúc tốt đẹp nhất

C. những lời chúc chân thành nhất

Câu 16: Trong bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết "Năm nay, chúng ta thi đua trồng cây cho thật tốt, phải bảo đảm..., tổ chức "Một tết trồng cây quyết thắng giặc Mỹ xâm lược". Hãy chọn đáp án đúng?

A. trồng càng nhiều cây càng tốt.

B. trồng cây từ Nam ra Bắc.

C. mỗi người trồng một cây.

D. Trồng cây nào tốt cây ấy.

Câu 17: Trong di chúc (10/5/1969) Hồ Chí Minh viết "Đảng ta đã..., tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hãy chọn đáp án đúng?

A. anh hùng

B. soi sáng

C. đoàn kết

D. tập hợp

Câu 18: Trong Di chúc (10/5/1969) Hồ Chí Minh dặn dò cần đạo tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

A. Động viên, khuyến khích họ tham gia cách mạng

B. Đào tạo những thanh niên ưu tú ở nước ngoài

C. Chăm lo giáo dục chuyên môn cho họ

D. Chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

Câu 19: Trong bài Chớ để nước đến chân mới nhảy - Báo nhân dân số 3038 (19/7/1962), Hồ Chí Minh nói các địa phương cần phải làm việc gì cấp bách để bảo vệ nhân dân và mùa màng trong mùa mưa lũ?

A. Khơi thông mương máng

B. Đắp đê, giữ đê

C. Chuyển dân lên vùng an toàn

D. Tăng cường kiểm tra

Câu 20: Trong bài nói chuyện với đồng bào các dân tộc (21/3/1961), Hồ Chí Minh nói "Đồng bào các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương, giúp đỡ nhau như... trong một nhà". Hãy chọn đáp án đúng?

A. bạn bè

B. người thân

C. đồng chí

D. anh em

Câu 21: Trong bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói "Mỗi công dân, thanh niên trong ngành giao thông vận tải phải là..." Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quân chủ lực

B. người gương mẫu

C. người tiên phong

D. một chiến sĩ

 Câu 22: Trong di chúc (10/5/1969) Hồ Chí Minh nói về đức tính của nhân dân ta như thế nào?

A. Có chí tiến thủ, khó khăn nào cũng vượt qua.

B. Anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù.

C. Chăm chỉ, cần cù, chịu khó, tiết kiệm.

D. Anh hùng, mạnh mẽ, hăng hái, xung phong

Câu 23: Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng những phòng tuyến quan trọng nào của địch?

Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn.

Đà Nẵng, Tây Nguyên và Sài Gòn.

Quảng trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Quảng Trị, Đà Nẵng và Tây Nguyên.

Câu 24: Chúa Nguyễn Ánh để trốn tránh hủy quân Tây Sơn trên đảo Côn Lôn (Côn Sơn) đã cùng đám tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo nào sau đây?

A. Trường Sa

B. Phú Quốc

C. Phú Quý

D. Nam Du

Câu 25:  Thỏa thuận nào sau đây không thuộc nội dung của Hiệp ước Hoa Pháp, được kí ngày 28/2/1946

A. Pháp được đưa quân ra Miền Nam

B. Lực lượng Việt Quốc và Việt Cách tay sai của Tưởng, có được 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử.

C. Tưởng được vận chuyển hàng hóa qua Cảng Hải Phòng

D. Tưởng được Pháp trả lại một số tô giới của Pháp trên đất Trung Quốc

Câu 26:  Về quy mô, chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965-1968) có điểm gì khác so với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965)?

A. Phạm vi chiến trường rộng hơn, ở cả hai miền Nam - Bắc Việt Nam.

B. Diễn ra chủ yếu ở Miền Nam

C. Phạm vi mở rộng sang Lào, Campuchia

D. Phạm vị mở rộng toàn Đông Dương

Câu 27:  Em hiểu ý nghĩa của từ "hành vi" trong tác phẩm Vi Hành (1923) của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?

A. Là ngợi ca chuyến đi vì dân vì nước của một vị vua.

B. Là nói về chuyến đi vì dân vì nước của một vị vua.

C. Là phê phán chuyến đi vì dân vì nước của một vị vua.

D. Là mỉa mai chuyến đi của một vị vua đến Pháp

Câu 28:  Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966) Hồ Chí Minh viết : "Ngày nào còn đội quân xâm lược Mỹ trên đất nước chúng tôi, thì... kiên quyết chiến đấu chống lại chúng". Hãy lựa chọn đáo án đúng?

A. Dân tộc Việt Nam

B. Đất nước chúng tôi

C. Nhân dân chúng tôi

D. Dân tộc chúng tôi

Câu 29:  Nội dung nào sau đây không nằm trong kế hoạch Rơ - ve?

A. Xoay chuyển cục diện chiến tranh, "kết thúc chiến tranh trong danh dự" trong vòng 18 tháng.

B. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm "khóa cửa biên giới Việt-Trung".

C. Xoay chuyển cục diện chiến tranh, tấn công miền Bắc lần thứ hai.

D. Thiết lập hành lang Đông-Tây(Hải Phòng – Hà Nội-Hòa Bình-Sơn La)

Câu 30:  Trong bài Về đạo đức cách mạng (1976), Hồ Chí Minh viết: "Cách mạng là..... thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân" Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự nghiệp của dân tộc

B. sự nghiệp của quần chúng

C. sự nghiệp của toàn dân

D. sự nghiệp của nhân dân


Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top