[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

 Tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm đã không còn xuất hiện trong Nghị định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả đội ngũ giáo viên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8.

Theo đó, tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm đã không còn xuất hiện trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả đội ngũ giáo viên.

Cụ thể, trước đây theo Nghị định số 02/VBHN-BNV (hợp nhất Nghị định 56 và Nghị định 88/NĐCP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức) thì một trong những tiêu chí để đánh giá đạt loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là “Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Còn theo Nghị định 90 mới đây, tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bao gồm:

- Thực hiện tốt các tiêu chí chính trị tư tưởng; đạo đức lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

- 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức không giữ chức vụ quản lý ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:

-  Thực hiện tốt các quy định về tiêu chí chính trị tư tưởng; đạo đức lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật.

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Còn viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mứchoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về tiêu chí chính trị tư tưởng; đạo đức lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật.


- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;


-  Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

- 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay: “Nghị định 90 do Bộ Nội vụ chủ trì để áp dụng chung cho cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức của ngành giáo dục.

Như vậy, ngay sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục sẽ thực hiện theo các quy định tại Nghị định”.

Thầy cô chớ vội mừng!

Đặc biệt trong Nghị định số 90/2020/NĐ-CP không còn tiêu chí “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Tiêu chí này được giáo viên hiểu là sáng kiến kinh nghiệm.

Việc bỏ tiêu chí có sáng kiến kinh nghiệm trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức là điều rất đáng mừng, phù hợp, được cán bộ, công chức, viên chức đồng tình ủng hộ.
Thật ra trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, sáng kiến kinh nghiệm không được coi trọng và không ảnh hưởng nhiều đến xếp loại.

Minh chứng cụ thể chính là mẫu 03 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức:

I. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức.

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Mẫu Phiếu tự đánh giá trên không có chú trọng việc viên chức có sáng kiến kinh nghiệm. 

Thực tế ở địa phương, dù không có sáng kiến kinh nghiệm nhưng rất nhiều giáo viên vẫn được xếp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc một số địa phương áp dụng tiêu chí bắt buộc có sáng kiến kinh nghiệm mới được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là vận dụng máy móc chưa hiểu rõ về đánh giá, phân loại giáo viên.

Nỗi ám ảnh của giáo viên về sáng kiến kinh nghiệm thật ra không phải trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức mà là trong thi đua, khen thưởng.

Nghị định 90 bỏ sáng kiến kinh nghiệm thầy cô chớ vội mừng.

Điều 23 Khoản 2 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 ghi rõ:

“Điều 23

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

2. Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động”

Điều 1 Khoản 5 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 ghi rõ:

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.” 

Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định:

Một trong những tiêu chuẩn để đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cần “Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận”. 

Như vậy muốn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, thầy cô giáo vẫn cần có sáng kiến kinh nghiệm.

Bỏ sáng kiến kinh nghiệm trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, thầy cô chớ vội ... mừng.

Suy nghĩ tích cực, yêu nước thì phải thi đua, lao động là phải sáng tạo. Chính những sáng tạo, sáng kiến đã gieo mầm cho những phát minh thay đổi kinh tế, xã hội.

Giáo viên đi dạy cũng vậy, cũng cần phải tích lũy kinh nghiệm, bản thân có sáng tạo, áp dụng vào thực tế nâng cao chất lượng giáo dục, viết thành báo cáo, có sáng kiến kinh nghiệm.

Chính “sáng kiến hay, sống lắt lay trong báo cáo”, không được đưa ra thực hiện, kiểm chứng giá trị thực tế nên thiếu thực tiễn.

Bên cạnh đó nạn sao chép, xào xáo sáng kiến kinh nghiệm không bị lên án, chấm sáng kiến thiếu khách quan, minh bạch đã làm cho sáng kiến kinh nghiệm trở thành “dị vật” trong bức tranh giáo dục.

Đã đến lúc làm cho thi đua trở nên thực chất, sáng kiến kinh nghiệm trở thành thực tế, có như vậy mới phát huy hết nội lực tiềm năng đang tồn tại trong các thầy cô giáo yêu nghề, yêu trẻ.

Sáng kiến kinh nghiệm của thầy cô giáo thường phi vật chất, khó đong đếm được, nên càng trân quý. Sáng kiến kinh nghiệm của thầy cô phải được công khai, giới thiệu để đồng nghiệp học tập, áp dụng, vừa có giá trị thực tế, vừa chống được nạn sao chép, gian dối trong thi đua.

Cần công khai, phê bình, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với những người sao chép sáng kiến kinh nghiệm.

Hải Nguyên

(Nguồn: VNN, GDVN)

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top