[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com)SOẠN VĂN:   TỔNG KẾT NGỮ PHÁP
A. TỪ LOẠI

I. DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

1. Trong số các từ in đậm sau đây, từ nào là danh từ, từ nào là động từ, từ nào là tính từ?

a) Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được.


(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)

b) Mà ông, thì ông không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào.

(Kim Lân, Làng)

c) Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó.


d) Đối với cháu, thật là đột ngột […].

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

(Nam Cao, Lão Hạc)

Trả lời: 

Các danh từ: lần (a), lãng (b), làng (c) ;

Các động từ: đọc (a), nghĩ ngợi (b), phục dịch, đập (c);

Các tính từ: hay (a), đột ngột (d), phải, sung sướng (e).

2. Hãy thêm các từ cho sau đây vào trước những từ thích hợp với chúng trong ba cột bên dưới. Cho biết mỗi từ trong ba cột đó thuộc từ loại nào.

Trả lời:

Gợi ý: Từ kết quả BT1, HS tự thêm.

-     Các từ nhóm (b) là các phó từ có thể kết hợp với các động từ.

Ví dụ: hãy đọc, hãy đập...

-     Các từ nhóm (c) là các phó từ có thể kết hợp với các tính từ.

Ví dụ: rất hay, rất dột ngột...

3. Từ những kết quả đạt được ở bài tập 1 và bài tập 2, hãy cho biết danh từ có thể đứng sau những từ nào, động từ đứng sau các từ nào và tính từ đứng sau những từ nào trong số những từ nêu trên.

Trả lời:

- Danh từ có thể đứng sau: những, các, một, ...

- Động từ có thể đứng sau: hãy, đã, vừa, ...

- Tính từ có thể đứng sau: rất, hơi, quá, ...
4. Kẻ bảng theo mẫu cho dưới đây và điền các từ có thể kết hợp với danh từ, động từ, tính từ vào những cột trống.
Trả lời: 
Bảng tổng kết về khả năng kết hợp của các danh từ, động từ, tính từ
Ý nghĩa khái quát của từ loại
Khả năng kết hợp
Kết hợp vế phía trước
Từ loại
Kết hợp về phía sau
Chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm)
những, các, một, hai, ba, nhiều...
danh từ
này, nọ, kia, ấy... các từ chỉ đặc điểm, tính chất mà danh từ biểu thi
Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật
hãy, dừng, không, chưa, đã, vừa, sẽ, đang, cũng, vẫn...
động từ
được, ngay, các từ ngữ bổ sung chi tiết về đốì tượng, hướng, địa điểm, thời gian
Chỉ đặc điểm, tính chât của sự vật, của hoạt động, của trạng thái
rất, hơi, quá, lắm, cực kì, vẫn, còn, dang...
tính từ
quá, lắm, cực kì... các từ ngữ chỉ sự so sánh, phạm vi...
5. Trong những đoạn trích sau đây, các từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và ở đây chúng được dùng như từ thuộc từ loại nào?

Trả lời:

a) tròn: vốn là tính từ, ớ đây được dùng như động từ (chí hoạt động).

b) lí tưởng: vốn là danh từ, ớ đây được dùng như tính từ.

b) băn khoăn: vốn là tính từ, ớ đây được dùng như danh từ (kết hợp với những)

II. CÁC TỪ LOẠI KHÁC

1. Hãy xếp các từ in đậm trong những câu sau đây vào cột thích hợp (theo bảng mẫu) ở dưới.

Trả lời:

 2. Tìm những từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn. Cho biết các từ ấy thuộc từ loại nào.

Trả lời: 

Các từ chuyên dùng để cấu tạo nghi vấn: à, ư, hử, hở, hả,... Đó là các tình thái từ.

B. CỤM TỪ

1. Tìm phần trung tâm của các cụm danh từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho biết đó là cụm danh từ.

Trả lời: 

Phần trung tâm được in đậm

a)  tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó (dấu hiệu: những - lượng từ); một nhân cách rất Việt Nam (dấu hiệu: một - lượng từ); một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông... (dấu hiệu: một - lượng từ)b)  những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng (dấu hiệu: những- lượng từ).

c)  tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy (dấu hiệu: có thể thêm những vào trước).2. Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho biết đó là cụm động từ.

Trả lời:

Phần trung tâm được in đậm

a)   đã đến gần anh (dấu hiệu: đã - phó từ); sẽ chạy xô vào lòng anh (dấu hiệu: sẽ - phó từ); sẽ ôm chặt lấy cổ anh (dấu hiệu: sẽ - phó từ).

b)    vừa lên cải chính (dấu hiệu: vừa - phó từ).

3. Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những yếu tố phụ đi kèm với nó.

Trả lời:

Phần trung tâm được tin đậm

a)  rất Việt Nam: rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, rất mới, rất hiện đại.

b)  sẽ không êm ả.

c) phức tạp hơn; cũng phong phú và sâu sắc hơn.

I. Hệ thống hoá kiến thức về từ:
1. Hệ thống hóa về danh từ , động từ , tính từ.
 Bài tập 1:
-DT : Lần, lặng, làng.
-ĐT : đọc, nghỉ ngơi, phục dịch, đập.
-TT : hay, đột ngột, phải, sung sướng.
 Bài tập 2 :
(c) hay                     (a) cái (lăng)
(b)đọc                      (b) phục dịch
(a) lần                      (a) làng
(b) nghĩ ngợi            (b)  đập
            (c) đột ngột
            (a) ông (giáo)
            (c) phải
            (c) sung sướng
+ Từ nào đứng sau (a) được sẽ là DT  (hoặc loại từ).
+ Từ nào đứng sau (b) được sẽ là ĐT.
+ Từ nào đứng sau (c) được sẽ là TT .
Bài tập 3:
-DT có thể đứng sau :những , các , một .
-ĐT có thể đứng sau : hãy , đã , vừa .
-TT có thể đứng sau : rất , hơi ,quá .

Bài tập 4:

Từ các kết quả ở các bài tập trước , gv hướng dẫn học sinh  điền từ vào bảng tổng kết theo mẫu.
Bảng tổng kết khả năng kết hợp của danh từ , động từ , tính từ :
ý nghĩa khái quát của từ loại  Khả năng kết hợp
                                   Kết hợp về phía trước      Từ loại           Kết hợp về phía sau
Chỉ sự vật ( người vật , hiện tượng, khái niệm)     Số từ như: một, những, vài , cái ....        Danh từ                                   Chỉ từ: ấy , đó ....
Chỉ hoạt động trạng thái của sự vật .                    Các từ chỉ sự cầu khiến (hãy, đừng, chớ) và các từ chỉ thời gian (đã, vừa, mới).                                Động từ          Từ " rồi "
Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động , trạng thái.            Phụ từ chỉ mức độ như : rất, hơi, quá .                            Tính từ                            Từ " lắm "

Bài 5
a, " Tròn " là tính từ -> ở đây được dùng như động từ .
b, " Lí tưởng " là danh từ -> ở đây được dùng như tính từ .
c, " Băn khoăn " là tính từ -> ở đây được dùng như danh từ .

Hệ thống hoá các từ loại khác .

Học sinh đọc bài tập 1 :
Giáo viên treo bảng phụ
- Học sinh điền kết quả vào bảng mẫu SGk .
Số từ      Đại từ    Lượng từ             Chỉ từ    Phó từ    Quan hệ từ               Trợ từ        T2 từ              Thán từ
Ba
Một
Năm       Tôi, bao nhiêu, bao giờ, bấy giờ        Những     ấy, đâu      Đã, mớ, đang   Của, nhưng, như, ở    Chỉ, cả ngay         Hả          Trời ơi
II . Cụm từ .
1 . Phân loại cụm từ .
a, Thành tố chính -> Danh từ :
Bài 1 :
a.- Tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó .
        PPT           TT ( DT )   PPS
- Một  nhân cách  rất Việt Nam .
   PPT     TT ( DT )      PPS
- Một  lối sống  rất bình dị .....
PPT     TT ( DT )  PPS
bNhững ngày khởi nghĩa dồn đập ở làng
c.Tiếng… (có thể thêm những vào trước)
Bài 2 :
a, Đến , chạy xô , ôm chặt . (đã, sẽ, sẽ)
b, Lên . (vừa)
Bài 3 :
a, Việt Nam, bình dị, phương Đông, mới, hiện đại. (rất)
b, Êm ả. Có thể à rất vào trước
c, Phức tạp, phong phú, sâu sắc. Có thể à rất vào trước
2 . Cấu tạo của cụm từ .
Bài tập                    Phần trước                Phần trung tâm        Phần sau
1 . Cụm danh từ          Tất cả những
Một

Một    ảnh hưởng
Tiếng cười nói

Lối sống      Quốc tế đó
xôn xao của đám người ..... lên .
Rất bình dị ..... Phương Đông
2 . Cụm động từ     Đã
Vừa
Sẽ      Đến
Lên
Ôm chặt       Gần anh
Cải chính
Lấy cổ anh
3 . Cụm tính từ      Rất
Sẽ
Không         Hiện đại
Phức tạp
Êm ả 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top