[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký
(Sangkiengiaovien.comI. Cách dẫn trực tiếp:
Ngữ liệu SGK
Đọc các đoạn trích và trả lời câu hỏi:
1.Đoạn a: Cháu nói: “Đấy, bác củng chẳng thèm” người là gì?
Þ  Lời nói ( nhắc lại nguyên vẹn)
à được ngăn cách với bộ phận đứg trước bằng dấu (:) và (“”)
2.Đoạn b: Họa sĩ nghĩ: “Khách tới bất ngờ ... chẳng hạn”                            
người nghĩ (nhắc lại ng/ vẹn)
à được ngăn cách với bộ phận đứg trước bằng dấu (:) và (“”)
3.Có thể thay đổi vị trí giữa 2 bộ phận nhưng phải ngăn cách bằng dấu gạch ngang và dấu (“”)
-a.Lời nói
-b.Ý nghĩ
-Có thể thay đổi vị trí giữa 2 bộ phận nhưng phải có dấu
(-) và (“”)

à Ghi nhớ  (SGK)
II. Cách dẫn gián tiếp:
Ngữ liệu SGK
Đọc các đoạn trích và trả lời câu hỏi:
1.Đoạn a:  Hãy dằn lòng, bỏ đám này, dễ dùi giấy lại ít lâu ... mà sợ  à Lời nói ( Đây là nội dung của lời khuyên trong phần lời người dẫn). Không có dấu ngăn cách
2.Đoạn b:  Bác sống khắc khổ ... ẩn dật  ý nghĩ ( giữa ý nghĩ và lời người dẫn có từ rằng ) có thể thay từ  “là”.
-a.Lời nói
-b.Ý nghĩ  (rằng = là)
III. Luyện tập:
-BT1:
 Cả a, b: ý nghĩ, cách dẫn trực tiếp
 -BT1:
a. Lời dẫn: “ A! Lão già tệ lắm!.... này à?”         Þ ý nghĩ: đều là cách dẫn trực tiếp
b : “ Cái vườn là của con tao .........”

BT2: HS viết đoạn văn theo 2 cách.
viết đoạn văn theo 2 cách.
-Trực tiếp:  Nói về phong cách sống của Bác Hồ, thủ tướng Phạm Văn Đồng có viết: “ giản dị trong đời sống ... làm được.”


-Gián tiếp: Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói Bác Hồ là người sống rất giản dị. Người giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người...

 -BT3:
+Bỏ dấu (:) và (-), thay “tôi” = Vũ Nương.

Để thực hiện bài tập này, cần chú ý:
+Phân biệt rõ lời thoại là của ai đang nói với ai, trong lời thoại đó có phần nào mà người nghe cần chuyển đến người thứ 3 và người thứ ba đó là ai.
+Thêm vào trong câu những từ ngữ thích hợp để mạch ý của câu rõ:
VD: Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói với chàng Trương nếu chàng Trương còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một dàn giải oan ở bến sống, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương sẽ trở về.


I. Các dẫn trực tiếp

Câu 1: Phần câu in đậm ở ví dụ (a) là lời nói của nhân vật. Nó được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 2: Phần câu in đậm là ý nghĩ của nhân vật. Dấu hiệu tách hai phần câu cũng là dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 3: Có thể thay đổi vị trí của hai bộ phận. Trong trường hợp ấy, hai bộ phận ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang.

II. Cách dẫn gián tiếp:

Câu 1: Trong ví dụ (a), phần câu in đậm là lời nói của nhân vật. Đây là nội dung của lời khuyên như có thể thấy từ “khuyên” trong phần lời của người dẫn.

Câu 2: Phần câu in đậm là ý nghĩ của nhân vật, vì trước đó có từ “hiểu”.  Giữa phần ý nghĩ được dẫn và phần lời của người dẫn có từ “rằng”. Có thể thay từ “là” vào vị trí của từ “rằng”.

Luyện tập

Câu 1: Cách dẫn trong các câu ở (a) và (b) đều là dẫn trực tiếp.

- Trong câu (a), phần lời dẫn dắt bắt đầu từ “A! Lão già…”. Đó là ý nghĩ mà nhân vật gán cho con chó.

- Trong câu (b), lời dẫn bắt đầu từ “Cái vườn là…”. Đó là ý nghĩ của nhân vật (“lão tự bảo rằng…”) 

Câu 2.

a.

- Dẫn trực tiếp: Trong báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã nói: “Chúng ta phải ghi nhớ… của một dân tộc anh hùng”.

- Dẫn gián tiếp: Trong Báo cáo Chính trị…, Chủ tịch Hồ Chí Minh  dạy (rằng) chúng ta phải ghi nhớ…. của một dân tộc anh hùng.

b.

- Dẫn trực tiếp: Giản dị là một đức tính thường trực ở Bác Hồ, đúng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận định: “Giản dị trong đời sống,….làm được”.

- Dẫn gián tiếp: Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng Bác Hồ giản dị trong mọi mặt: giản dị trong đời sống, … làm được.

c.

- Dẫn trực tiếp: “Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ….. tiếng nói của mình” – Nhà văn hóa Đặng Thai Mai khẳng định.

- Dẫn gián tiếp: Nhà văn hóa Đặng Thai Mai khẳng định rằng người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

Câu 3: Hôm sau Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu chàng còn nhớ đến chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.


Ngữ văn, Ngữ văn 9, Kiến thức, Kiến thức THCS, Lớp 9,
Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top