[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Học Tiếng Anh online mọi lứa tuổi => Bấm vào đây
Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số – Phần I -  có đáp án chi tiết - Phần 1

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng hàm số, đồ thị hàm số  thường nằm ở câu 2 hoặc câu 3 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 01 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ kiếm điểm, tuy nhiên, nếu không làm quen với dạng bài tập này thi nhiều học sinh cũng bỏ phí điểm khi làm bài
Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng hàm số, đồ thị hàm số  có đáp án chi tiết - Phần 1

Xem phần khác tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Bài 1.  Cho hàm số y = - 2x + m (d). Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = ( m - 3)x + 2018 song song với đường thẳng (d)?
Bài 2. Tìm m để hai đường thẳng (a): y = 3x +  m – 4 và (b): y = - 2x + 6 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
Bài 3. Tìm m để đường thẳng y = 2x - 5 và đường thẳng y = (m - 2)x + m – 2 cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
Bài 4. Tìm giá trị của k để ba đường thẳng :
y = - 2x + 3  (${d_1}$)
y = 3x – 2  (${d_2}$)
y = kx + k – 5 (${d_3}$)đồng quy trong mặt phẳng tọa độ.
Bài 5.  Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x - 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2
Bài 6. Xác định giá trị của a để đường thẳng (d): y = 2015x - a2 + 1 cắt parabol (P):  y = x2 tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.
Bài 7.  Tìm k để đường thẳng$y =  - \frac{1}{2}x + 3$ và đường thẳngy = (k + 1)x - k  cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
Bài 8. Biết đường thẳng (d): y = ax + b  đi qua điểm $M(2;\frac{1}{2})$ và song song với đường thẳng (d'):  2x + y = 3. Tìm các hệ số a và b.
Bài 9. Xác định hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x+ 2018 và đi qua điểm A(-1; 3)
Bài 10. Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng

\[y = \frac{1}{2}x + 5\] và  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng hàm số, đồ thị hàm số  có đáp án chi tiết - Phần 1

Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Hướng dẫn dùng: Ghi đề và tự làm bài. Sau khi làm xong thì tiến hành so sánh với đáp án. 
Mỗi dạng bài tập làm khoảng được khoảng 20-30 thì chuyển dạng bài khác. Sau đó làm đến phần đề thi thử. 

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán,  Rút gọn biểu thức
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Rút gọn biểu thức,Toán 9, Toán THCS, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Học Tiếng Anh online cho mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top