[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Học Tiếng Anh online mọi lứa tuổi => Bấm vào đây
11 tình huống đánh giá xếp loại học sinh THCS/THPT theo Thông tư 58
Để xem lại toàn bộ nội dung của Thông tư 58 và Công văn 2642/BGDĐT-GDTrH  V/v:Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58, xin mời  tải file tại đây. Và đâyTrong thông tư 58, có 4 nội dung điều khoản quan trọng nhất mà các thầy, cô cần lưu ý để thực hiện việc đánh giá, xếp loại cho học sinh, bao gồm: 
  • Điều 3: Căn cứ, đánh giá xếp loại Hạnh kiểm
  • Điều 10. Kết quả môn học của mỗi học kỳ, cả năm học
  • Điều 11. Điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm học
  • Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học
Mời các thầy cô tham khảo tổng hợp các tình huống tại đây).
1. Tình huống 1
- Hỏi:  Học sinh có ĐTBHK1 =  8.0, ĐTBHK2 =  7.8, đáng lẽ phải có ĐTBcn = 7.9 nhưng hệ thống lại đang hiển thị là 7.8. Bảng điểm TK của học sinh như sau:
Học kỳToánHóaSinhTinVănSửNg.ngữĐiểm TK
HK17.57.58.58.98.09.09.05.28.0
Hk28.07.58.58.88.09.07.25.27.8
Cả năm7.87.58.58.88.09.07.85.27.8

- Trả lời:  Áp dụng cách tính theo Khoản 2, Điều 11 trong TT 58 có nêu rõ: "Điểm trung bình các môn cả năm học (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm". 

Do đo,  ta có ĐTBcn của học sinh trên = (7.8 +7.5+ 8.5+8.8+8.0+9.0+7.8+5.2)/8 =7.83. 

Theo Khoản 3, Điều 11 trong TT 58, ĐTBcn là "số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số" nên ĐTBcn= 7.8 là đúng.

Lưu ý: Chỉ có Điểm TBMcn mới được tính theo công thức: (HK1 + 2*HK2)/3 (theo Điều 10TT 58)  

2. Tình huống 2
HỏiHọc sinh có bảng điểm môn Thể dục như sau:
Điểm miệngĐiểm 15pĐiểm 1 tiếtĐiểm thi HKXếp loại
Đ Đ CĐĐ ĐĐ Đ    
Đáng lẽ học sinh này phải được xếp loại Đ nhưng hệ thống đang xếp loại CĐ. 
Trả lời: Theo quy định tại Điểu 10, mục 2a của Thông tư 58, đối với môn nhận xét, học sinh được xếp loại Đạt phải thỏa mãn điều kiện sau: “Có đủ số lần kiểm tra theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra trở lên được đánh giá mức Đ, trong đó có bài kiểm tra học kỳ”. 
Trường hợp này, do học sinh có điểm kiểm tra HK xếp loại CĐ nên không thỏa mãn điểu kiện trên và hệ thống xếp loại CĐ là đúng.
3. Tình huống 3
HỏiEm Nguyễn Thị Bình có bảng điểm môn Âm nhạc như sau: 
Điểm miệngĐiểm 15pĐiểm 1 tiếtĐiểm thi HKXếp loại
Đ CĐ CĐĐ  CĐĐ ĐĐ

Đáng lẽ em này sẽ được xếp loại Đ nhưng hệ thống đang xếp loại CĐ.
Trả lờiTheo quy định tại Điểu 10, mục 2a của Thông tư 58, đối với môn nhận xét, học sinh được xếp loại Đạt phải thỏa mãn điều kiện sau: “Có đủ số lần kiểm tra theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra trở lên được đánh giá mức Đ, trong đó có bài kiểm tra học kỳ”. 
Trường hợp này, do học sinh có bài kiểm tra đạt mức Đ = 5 trên tổng số 8 bài kiểm tra. Vì 5/8<2/3 nên không thỏa mãn điều kiện trên và hệ thống xếp loại CĐ là đúng.
4. Tình huống 4:
-  HỏiHọc sinh Nguyễn Thị Cúc có bảng điểm như dưới đây phải được xếp loại Học lực là Khá mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại TB.
ToánHóaSinhVănSửĐịaNg.ngữTDĐiểm TKH.Lực
6.86.44.96.97.06.27.96.16.5TB

Trả lời: Theo quy định tại Điều 13, mục 2bXếp loại  Học lực Khá, nếu không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0
Học sinh này có ĐTB  môn Hóa = 4.9 <5.0 nên chỉ được xếp loại Học lực chung là TB.

5. Tình huống 5
-  HỏiHọc sinh có bảng điểm như dưới đây phải được xếp loại Học lực là Khá mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại TB.
ToánHóaSinhVănSửĐịaNg.ngữTDĐiểm TKH.lực
6.86.45.26.97.06.27.96.16.6TB

Trả lời:  Học sinh này không thỏa mãn Khoản 2c và 3c nên đang bị xếp loại HL Yếu do có môn TD xếp loại CĐ.

Tuy nhiên, theo Điều 13, khoản 6c trên Thông tư 58 quy định: Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại TB.
 
Trường hợp này học sinh chỉ có 1 môn TD xếp loại CĐ làm Học lực chung bị đẩy xuống loại Yếu nên sẽ được điều chỉnh lên thành loai TB. 
6. Tình huống 6
-  HỏiHọc sinh học lớp chuyên Lý, có bảng điểm như dưới đây phải được xếp loại Học lực là Khá mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại TB.
ToánHóaSinhVănSửĐịaNg.ngữTDĐiểm TKH.Lực
8.06.45.26.97.56.27.96.1Đ6.8TB
Trả lời: Theo Điều 13, mục 2a trên Thông tư 58 quy định: Xếp loại  Học lực Khá, nếu có đủ tiêu chuẩn: Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên. 
Học sinh trên có ĐTB môn Chuyên Lý là 6.4 <6.5 nên chỉ được xếp loại TB.
7. Tình huống 7
-  HỏiHọc sinh có bảng điểm như dưới đây phải được xếp loại Học lực là Giỏi mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại TB. 
ToánHóaSinhVănSửĐịaNg.ngữTDĐiểm TKHọc lực
8.09.09.07.59.08.03.210.0Đ8.0TB
Trả lời: 
  Học sinh này không thỏa mãn Khoản 1b , 2b, 3b do có môn ĐTB của môn Địa = 3.2 <5.0 nên đang bị xếp loại HL Yếu .
Tuy nhiên, theo Điều 13, khoản 6b trên Thông tư 58 quy định: Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại TB.
Trường hợp này, học sinh chỉ bị 1 môn Địa làm Học lực chung bị đẩy xuống loại Yếu nên sẽ được điều chỉnh thành loai TB.
8. Tình huống 8
-  HỏiHọc sinh có bảng điểm như dưới đây phải được xếp loại Học lực là TB mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại Yếu. 
ToánHóaSinhVănSửĐịaNg.ngữTDĐiểm TKHọc lực
8.04.94.94.79.08.06.510.07.0Yếu

Trả lời:  Học sinh này không thỏa mãn Khoản 2c và 3c nên đang bị xếp loại HL Yếu do có môn TD xếp loại CĐ.
Theo Điều 13, mục 6c trên Thông tư 58 quy định: Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả củamột môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại TB. Tuy nhiên trường hợp này, học sinh có tới 4 môn cùng tác động làm cho bị xếp loại Học lực Yếu nên không thỏa mãn Khoản 6c và chỉ có thể xếp loại HL Yếu. 

9. Tình huống 9
-  HỏiHọc sinh có bảng điểm như dưới đây phải được xếp loại Học lực là Kém mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại Yếu.
ToánHóaSinhVănSửĐịaNg.ngữTDĐiểm TKHọc lực
8.07.01.95.09.08.06.510.0Đ6.9Yếu

Trả lời:  Học sinh này không thỏa mãn Khoản 2b, 3b, 4 nên đang bị xếp loại HL Kém do có môn Hóa có ĐTBM = 1.9 <2.0
Theo Điều 13, mục 6d trên Thông tư 58 quy định: Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả củamột môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại Yếu. Học sinh này có ĐTBHK=6.9, thỏa mãn điều kiện trên nên hệ thống xếp Học lực loại Yếu là đúng.
10. Tình huống 10
-  HỏiHọc sinh có bảng điểm như dưới đây phải được xếp loại Học lực là TB mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại Khá. 
ToánHóaSinhVănSửĐịaNg.ngữTDĐiểm TKHọc lực
4.97.98.38.09.08.09.09.0Đ8.0Khá

Trả lời:  Học sinh này có môn Toán có ĐTB<5.0 không thỏa mãn Khoản 1b và 2b nên đang bị xếp loại Học lực TB. 
Tuy nhiên, theo Điều 13, mục 6a trên Thông tư 58 quy định: Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của 1 môn học nào đó mà phải xuống loại TB thì được điều chỉnh xếp loại Khá. Học sinh này có ĐTBHK=8.0 và thỏa mãn điều kiện trên nên được xét HL loại Khá.

11. Tình huống 11


- Hỏi
: Theo tôi được biết thì không cần nhập Hạnh kiểm Cả năm cho học sinh vì Hạnh kiểm của Cả năm chính là Hạnh kiểm của HK2.

- Trả lời
: Theo Điều 3, trong TT 58
"Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh".
Như vậy, Hạnh kiểm cả năm không mặc định được lấy theo Hạnh kiểm HK2 mà cần phải được nhập theo nhận xét, đánh giá chủ quan của GVCN đối với từng học sinh trong cả năm học đó.Ngày 12/12/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 58). Bộ GDĐT đã có Công văn số 8382/CV-BGDĐT ngày 14/12/2011 hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh từ học kì 2 năm học 2011-2012. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 58, Bộ GDĐT nhận được một số câu hỏi của một số Sở GDĐT, Bộ GDĐT trả lời như sau:
          1. Về đánh giá, xếp loại các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
1.1. Điểm a, Khoản 1 Điều 6, Thông tư 58 quy định: Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.
Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra theo hai mức:
- Đạt yêu cầu (Đ): Nếu đảm bảo ít nhất một trong hai điều kiện sau:
+ Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.
+ Có cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.
- Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Các trường hợp còn lại”.
Khi thực hiện quy định trên, các trường và giáo viên cần lưu ý:
          - Quy định trên nhằm tạo điều kiện cho những học sinh chưa “thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra” nhưng có cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra” thì vẫn được xếp loại Đ. Như vậy, chỉ có những học sinh không “cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra” thì mới phải xếp loại CĐ.
          - Đây là lần đầu tiên kết quả các bài kiểm tra được quy định xếp thành 2 loại (Đ và CĐ) nên có những tác động đến ý thức học tập của học sinh. Các trường cần chỉ đạo giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nhận xét, đánh giá để đảm bảo vừa khuyến khích được những học sinh có năng khiếu môn học, vừa giúp đỡ học sinh yếu tích cực học tập.
1.2. Tại các khoản 1, 2, 3 Điều 13, Thông tư 58 quy định một trong các tiêu chuẩn xếp loại học lực học kỳ và cả năm học từ loại Trung bình trở lên là: Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ”.
          Theo quy định này, nếu học sinh có 01 môn học đánh giá bằng nhận xét xếp loại CĐ và không thuộc các trường hợp được điều chỉnh xếp loại học lực theo Khoản 6, Điều 13, Thông tư 58 thì học sinh đó không được xếp loại học lực từ Trung bình trở lên. Như vậy, quy định này có tính bắt buộc nhằm nâng cao ý thức, thái độ, động cơ học tập của học sinh đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét.
          2. Về đánh giá, xếp loại môn Giáo dục công dân:
Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6, Thông tư 58 quy định:“Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, mà được giáo viên môn Giáo dục công dân theo dõi, đánh giá, ghi trong học bạ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm.”
          Do mẫu học bạ hiện hành chưa dành đủ chỗ ghi kết quả nhận xét về môn Giáo dục công dân nên giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận và ghi nội dung nhận xét về môn Giáo dục công dân cùng với nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ. Từ năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành mẫu học bạ mới phù hợp với các yêu cầu của Thông tư 58.
          3. Về tiêu chuẩn xếp loại học lực học kỳ và cả năm học: 
3.1. Các tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, Điều 13, Thông tư 58 là điều kiện cần và đủ đối với mỗi mức xếp loại học lực.  
3.2. Khoản 6, Điều 13, Thông tư 58 quy định 4 trường hợp được điều chỉnh xếp loại học lực: Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức của từng loại quy định tại các khoản 1, 2 điều này nhưng do kết quả của một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K.
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.”
Khi áp dụng các trường hợp được điều chỉnh theo quy định trên cần lưu ý:
- “môn học nào đó” quy định trong Khoản 6, Điều 13 có thể là môn học đánh giá bằng cho điểm hoặc môn học đánh giá bằng nhận xét.
- Kết hợp với các quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 13, Thông tư 58 để xếp loại học lực đối với các trường hợp vận dụng sau:

a) Trường hợp 1: Học sinh có điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; điểm 

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Học Tiếng Anh online cho mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top