[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng tính giá trị của biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề. 

Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4
Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây
Tính giá trị của các biểu thức sau
Bài 1. Tính
$A = 3\sqrt {20}  + \sqrt {45}  - 2\sqrt {80} $
Xem đáp án tại đây

Bài 2.  Tính giá trị biểu thức:
$B = 3\sqrt 8  - \sqrt {50}  - \sqrt {{{\left( {\sqrt 2  - 1} \right)}^2}} $


Bài 3. Tính giá trị của C
\[C = \left( {\frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 4}} + \frac{4}{{\sqrt x  - 4}}} \right):\frac{{x + 16}}{{\sqrt x  + 4}}\]
(với \[x \ge 0;x \ne  \pm 16\])
Xem đáp án tại đây

Bài 4. Tính
\[M = \left( {\frac{1}{{3 - \sqrt 5 }} - \frac{1}{{3 + \sqrt 5 }}} \right):\frac{{5 - \sqrt 5 }}{{1 - \sqrt 5 }}\]
Xem đáp án tại đây

Bài 5. Tính
$A = \sqrt {20} {\rm{  -  }}\sqrt {45} {\rm{  +  3}}\sqrt {18} {\rm{  +  }}\sqrt {72} $
Xem đáp án tại đây

Bài 6. Tính B
$B = \left( {1{\rm{  +  }}\frac{{{\rm{a  +  }}\sqrt {\rm{a}} }}{{\sqrt {\rm{a}} {\rm{  +  1}}}}} \right)\left( {{\rm{1  +  }}\frac{{{\rm{a  -  }}\sqrt {\rm{a}} }}{{{\rm{ 1}}\,{\rm{ - }}\,\,\sqrt a }}} \right)$
với a ≥ 0, a ≠ 1.
Xem đáp án tại đây

Bài 7. Tính A
$A = \left( {\sqrt 5  - 3\sqrt {20}  + 4\sqrt {45} } \right).\sqrt 5 $
Xem đáp án tại đây

Bài 8. Tính B
$B = \sqrt {4 - 2\sqrt 3 }  - \frac{{3 + 2\sqrt 3 }}{{2 + \sqrt 3 }} + \sqrt {\frac{1}{3}} $
Bài 9. Tính A
$A = \frac{1}{{\sqrt 8  + \sqrt 7 }} + \sqrt {175}  - \sqrt 8 $

Bài 10. Tính B
\[B = \sqrt {2017 - 2\sqrt {2016} } .(\sqrt {2016}  + 1)\]
Xem đáp án tại đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)


Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Hướng dẫn dùng: Ghi đề và tự làm bài. Sau khi làm xong thì tiến hành so sánh với đáp án. 
Mỗi dạng bài tập làm khoảng được khoảng 20-30 thì chuyển dạng bài khác. Sau đó làm đến phần đề thi thử. 

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán, Tính giá trị
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Tính giá trị, Toán 9, Toán THCS, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top