[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng tính giá trị của biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề.

Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3
Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây
Tính giá trị của các biểu thức sau
Bài 1. Tính
$A = \frac{4}{{\sqrt 5  + 3}} - \sqrt {14 + 6\sqrt 5 } $

Bài 2.  Tính giá trị biểu thức:
\[A = \sqrt {4 + 2\sqrt 3 }  + \sqrt {7 - 4\sqrt 3 } \]


Bài 3. Tính giá trị của A
\[A = \frac{1}{{\sqrt 3  - \sqrt 2 }} - \frac{1}{{\sqrt 3  + \sqrt 2 }}\]
Xem đáp án tại đây

Bài 4. Tính
\[A = \sqrt {4 + 2\sqrt 3 }  + \sqrt {7 - 4\sqrt 3 } \]
Xem đáp án tại đây

Bài 5. Tính
\[A = 2\sqrt {20}  - \sqrt {112}  - \sqrt {80}  + \sqrt {63} \]
Xem đáp án tại đây

Bài 6. Tính A
$A = \frac{1}{{\sqrt 2  + 1}} - \frac{{\sqrt 8  - \sqrt {10} }}{{2 - \sqrt 5 }}$
Xem đáp án tại đây

Bài 7. Tính B
\[B = \left( {\sqrt 6  + \sqrt 2 } \right)\sqrt {2 - \sqrt 3 } \]
Xem đáp án tại đây

Bài 8. Tính A
\[A = \sqrt {9 - 4\sqrt 5 }  - \sqrt 5 \]


Bài 9. Tính P
$A = \left( {\sqrt 7  - 6\sqrt {28}  + 4\sqrt {63} } \right):\sqrt 7  + \frac{{\sqrt {5 - 2\sqrt 6 } }}{{\sqrt 2  - \sqrt 3 }}$



Bài 10. Tính M
$M = \left( {\frac{1}{{3 - \sqrt 5 }} - \frac{1}{{3 + \sqrt 5 }}} \right):\frac{{5 - \sqrt 5 }}{{\sqrt 5  - 1}}$
Xem đáp án tại đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)


Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán, Tính giá trị
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Tính giá trị, Toán 9, Toán THCS, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment



 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top