Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3 - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Lịch tết đẹp==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Cho tóc luôn dày và mượt - ngăn rụng tọc - giữ thanh xuân, Bấm vào đây
Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng tính giá trị của biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề.

Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3
Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây
Tính giá trị của các biểu thức sau
Bài 1. Tính
$A = \frac{4}{{\sqrt 5  + 3}} - \sqrt {14 + 6\sqrt 5 } $

Bài 2.  Tính giá trị biểu thức:
\[A = \sqrt {4 + 2\sqrt 3 }  + \sqrt {7 - 4\sqrt 3 } \]


Bài 3. Tính giá trị của A
\[A = \frac{1}{{\sqrt 3  - \sqrt 2 }} - \frac{1}{{\sqrt 3  + \sqrt 2 }}\]
Xem đáp án tại đây

Bài 4. Tính
\[A = \sqrt {4 + 2\sqrt 3 }  + \sqrt {7 - 4\sqrt 3 } \]
Xem đáp án tại đây

Bài 5. Tính
\[A = 2\sqrt {20}  - \sqrt {112}  - \sqrt {80}  + \sqrt {63} \]
Xem đáp án tại đây

Bài 6. Tính A
$A = \frac{1}{{\sqrt 2  + 1}} - \frac{{\sqrt 8  - \sqrt {10} }}{{2 - \sqrt 5 }}$
Xem đáp án tại đây

Bài 7. Tính B
\[B = \left( {\sqrt 6  + \sqrt 2 } \right)\sqrt {2 - \sqrt 3 } \]
Xem đáp án tại đây

Bài 8. Tính A
\[A = \sqrt {9 - 4\sqrt 5 }  - \sqrt 5 \]


Bài 9. Tính P
$A = \left( {\sqrt 7  - 6\sqrt {28}  + 4\sqrt {63} } \right):\sqrt 7  + \frac{{\sqrt {5 - 2\sqrt 6 } }}{{\sqrt 2  - \sqrt 3 }}$Bài 10. Tính M
$M = \left( {\frac{1}{{3 - \sqrt 5 }} - \frac{1}{{3 + \sqrt 5 }}} \right):\frac{{5 - \sqrt 5 }}{{\sqrt 5  - 1}}$
Xem đáp án tại đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)


Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán, Tính giá trị
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Tính giá trị, Toán 9, Toán THCS, 
Những cuốn sách hay nên đọc - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKKN=Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top