Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng rút gọn biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề. 
Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3

Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Rút gọn các biểu thức sau
Bài 1. Cho 2 biểu thức
$A = \left( {\sqrt {20}  + \sqrt {12} } \right)\left( {\sqrt 5  - \sqrt 3 } \right) + 2\sqrt 3 $

$B = \frac{x}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{2x - \sqrt x }}{{x - \sqrt x }}$
             (với \[x > 0,x \ne 1\])
        a) Rút gọn biểu thức A.

        b) Tính giá trị biểu thức B tại x bằng giá trị biểu thức A.


Bài 2.  Cho  biểu thức

$B = \frac{{x + 2\sqrt x  - 10}}{{(\sqrt x  - 3)(\sqrt x  + 2)}} - \frac{{\sqrt x  - 2}}{{\sqrt x  - 3}} - \frac{1}{{\sqrt x  + 2}}$


(với \[x > 0,x \ne 9\])

a. Rút gọn biểu thức

b. Tính giá trị của B khi x=1

Bài 3. Cho biểu thức sau
$K = 2\left( {\frac{1}{{\sqrt a  - 1}} - \frac{1}{{\sqrt a }}} \right):\left( {\frac{{\sqrt a  + 1}}{{{a^2} - a}}} \right)$
$x \ge 0,x \ne 9$
a. Rút gọn biểu thức K.
b. Tìm a để $K = \sqrt {2012} $

Bài 4. Cho biểu thức: 
$B = (\frac{1}{{x - \sqrt x }} + \frac{1}{{\sqrt x  - 1}}):\frac{{\sqrt x  + 1}}{{{{(\sqrt x  - 1)}^2}}}$

( Điều kiện:  x ³ 0, x ¹1)
a) Rút gọn biểu thức B

b) Tìm giá trị của x để biểu thức B có giá trị nhỏ hơn $\frac{1}{2}$

Xem đáp án tại đây

Bài 5. Cho 2 biểu thức 

$M = 3\sqrt 3  - \sqrt {12}  - \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  - 1} \right)}^2}} $
\[N = \left( {\frac{1}{{a - \sqrt a }} + \frac{1}{{\sqrt a  - 1}}} \right):\frac{{\sqrt a  + 1}}{{a - 2\sqrt a  + 1}}\]
(Điều kiện:  a ³ 0, a ¹1)


a. Rút gọn biểu thức M; N


b. Tìm các giá trị của a để giá trị của biểu thức M bằng giá trị của biểu thức N.


Bài 6. Cho 2 biểu thức

\[A = \frac{5}{{\sqrt 6  - 1}} + \sqrt {\frac{3}{2}}  - \frac{3}{2}\sqrt 6 \]
\[B = \frac{{2x + \sqrt x }}{{x - \sqrt x }} - \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}}\]
( Điều kiện:  x ³ 0, x ¹1)
a) Rút gọn hai biểu thức trên.

b) Tìm các giá trị của x để giá trị của biểu thức A lớn hơn giá trị của biểu thức B.

Xem đáp án tại đây

Bài 7. Cho  2 biểu thức:
$x = \frac{{15}}{{\sqrt 6  - 1}} - \frac{2}{{\sqrt 6  + 2}}$

$A = \frac{x}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{2x - \sqrt x }}{{x - \sqrt x }}$
(Điều kiện:  x ³ 0, x ¹1)
 a) Tính giá trị của x và rút gọn A                     
 b) Tính giá trị biểu thức $B = (A + 1)(\sqrt 3  - \sqrt 2 )$ với giá trị của x tính được ở phần a.


Bài 8. Cho 2 biểu thức
\[A = \sqrt 3 .(2\sqrt {27}  - 6\sqrt {\frac{1}{3}}  + \frac{3}{2}\sqrt {12} )\]
$B = \frac{{{\rm{x}} + \sqrt {\rm{x}} }}{{\sqrt {\rm{x}} }} + \frac{{{\rm{x}} - 4}}{{\sqrt {\rm{x}}  + 2}}$
với x > 0.


a. Rút gọn các biểu thức A: B.

b. Tìm các giá trị của x để giá trị biểu thức A bằng giá trị biểu thức B.


Bài 9. Cho 2 biểu thức    
$A = \frac{1}{{2\sqrt 3  - 2}} - \frac{1}{{2\sqrt 3  + 2}}$

$B = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{2\sqrt x  - 1}}{{x - \sqrt x }}$
$x > 0;\;x \ne 1$
a) Rút gọn biểu thức A và B
b) Hãy tìm các giá trị của x để giá trị biểu thức $B = \frac{2}{5}A$


Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 3 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)


Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Hướng dẫn dùng: Ghi đề và tự làm bài. Sau khi làm xong thì tiến hành so sánh với đáp án. 
Mỗi dạng bài tập làm khoảng được khoảng 20-30 thì chuyển dạng bài khác. Sau đó làm đến phần đề thi thử. 

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán,  Rút gọn biểu thức
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Rút gọn biểu thức,Toán 9, Toán THCS, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top