[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Bài 1 : Một ô tô đi từ A sang B với vận tốc 50 km/ giờ và đi từ B về A với vận tốc 60 km/ giờ. Thời gian lúc về kém thời gian lúc đi 18 phút . Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu?
Bài 2 : Bình thường anh Hùng đi xe máy từ A đến B phải mất 20 phút . Vì hôm nay có việc gấp anh cần đến xã sớm hơn 4 phút nên anh đã tăng tốc mỗi phút thêm 120 m . Tính khoảng cách từ xã A đến xã B.

Bài 3 : Một người đi xe máy từ A đến B . Nếu vận tốc 30 km / giờ thì đến B sớm hơn 1 giờ so với thời gian dự định . Nếu đi với vận tốc 20 km / giờ thì đi đến muộn hơn 1 giờ so với thời gian dự định . Hỏi quãng đường A đến B dài bao nhiêu km ?
Bài 4 :  Đoạn dường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc . Ô tô lên dốc với vận tốc 25 km / giờ và xuống dốc với vận tốc 50 km/ giờ . Ôtô đi từ A đến B rồi đi từ B về A mất tất cả 7 giờ . Tính quãng đường AB.
Bài 5 : Một người đi quãng đường AB trong 10 giờ . Lúc đầu xe đi từ A với vận tốc 40 km / giờ khi còn 100 km nữa thì được nửa quãng đường ô tô tăng vận tốc 20 km / giờ để đến B đúng hẹn . Tính quãng đường AB .
Bài 6: Có 36 m vải may được 9 bộ quần áo. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế, thì hết bao nhiêu mét vải ?
Bài 7 :Có 36 mét vải may được 9 bộ quần áo. Hỏi có 60 mét vải thì may được mấy bộ quần áo như thế ?
Bài 8: Hai bạn Bắc và Nam được phân công mua bánh về liên hoan. Hai bạn tính nhẩm nếu mua loại bánh giá 4000 đồng 1 gói thì được 21 gói. Hỏi cũng số tiền đó mà các bạn mua loại bánh giá 7000 đồng một gói thì được bao nhiêu gói ?
Bài 9: Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 nhân công được điều đi làm việc ở nơi khác. Hỏi số nhân công còn lại ăn hết số gạo trong bao nhiêu ngày ? Biết rằng khẩu phần ăn của mọi người là như nhau.Bài 10 : Lát 9m nền nhà hết 100 viên gạch. Hỏi lát 36 m2 nền nhà cùng loại gạch đó thì hết bao nhiêu  viên?
Bài 11: Một người đi xe gắn máy hết một quãng đường đã định, nếu mỗi giờ đi 24 km thì mất 6 giờ. Nếu đi bằng ô tô, mỗi giờ đi được 48 km thì hết mấy giờ ?
Bài 12: May 9 bộ quần áo hết 36 mét vải; Hỏi may 15 bộ quần áo hết  ?  mét vải
Bài 13:
Có 36 m may được 9  bộ quần áo
Có 60 m may được?  bộ quần áo
Bài 14:
Lát 9 m 2 hết   100 viên gạch
Lát 36 m2 hết     viên


Bài tập toán tỉ lệ thuận – Tỉ lệ nghịch (Toán Tam suất)
Bài 1. 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Bài 2: Nếu 5 người, mỗi người làm việc trong 6 giờ thì được nhận 150.000 đồng. Hỏi nếu 15 người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền? (Biết rằng giá trị giờ công của mỗi người là như nhau).

Bài 3. Đơn vị bộ đội chuẩn bị lương thực cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nhưng sau 5 ngày đơn vị nhận thêm 30 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn như nhau)
Bài 4. 20 người làm xong 2 công việc phải hết 7 ngày. Hỏi muốn làm xong 4 công việc như thế trong 5 ngày thì phải cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau).
Bài 57 người làm xong 5 công việc phải hết 50 ngày. Hỏi 10 người muốn làm xong 10 công việc như thế thì phải cần bao nhiêu ngày? (Mức làm của mỗi người như nhau).
Bài 6. 10 người làm xong 4 công việc phải hết 28 ngày. Hỏi 15 người làm trong 15 ngày thì được bao nhiêu công việc như thế? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Bài 7. Một trường học bán trú chuẩn bị số gạo đủ cho 120 học sinh ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó trường học có thêm một số học sinh mới nên số gạo còn lại chỉ đủ cho ăn trong 12 ngày nữa (mức ăn của mỗi học sinh không thay đổi). Hỏi trường học đã nhận thêm bao nhiêu học sinh nữa?
Bài  8: Một tổ lao động tham gia trồng cây gây rừng, người ta chia tổ này thành nhiều nhóm. Đa số các nhóm có 12 người. Dự định mỗi nhóm 12 người phải trồng 180 cây, nhưng mỗi thành viên trong nhóm đều làm tích cực hơn nên mỗi người trồng hơn dự định 2 cây và cả tổ trồng được 765 cây. Hỏi lúc đầu tổ lao động đó dự định trồng bao nhiêu cây? (Số cây mỗi người trong tổ trồng đều nhau)

Bài 9. Hai tổ công nhân tham gia làm một công việc. Nếu riêng tổ một làm thì 15 ngày sẽ hoàn thành công việc. Nếu riêng tổ hai làm thì 12 ngày sẽ hoàn thành công việc. Hỏi nếu 1/2 số công nhân tổ một và 1/5 số công nhân tổ hai cùng làm thì sẽ hoàn thành công việc sao bao nhiêu ngày?

Bài 10. Một đội công nhân có 300 người dự định làm xong quãng đường trong 20 ngày. Sau khi làm được 10 ngày thì nhờ có thêm máy móc nên năng suất tăng gấp đôi. Hỏi đội công nhân đó hoàn thành sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?
Bài 11. Một tốp thợ có 120 người dự định làm trong 50 ngày. Khi bắt đầu làm có thêm một số người đến thêm nên làm xong công việc đó trong 30 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm?
Bài 12. 12 công nhân trong một ngày dệt được 120 tá áo. Hỏi với mức làm như vậy, muốn dệt 180 tá áo như thế trong một ngày cần bao nhiêu công nhân?
Bài 13. Có 27 người dự định làm xong 1 công việc trong 5 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ. Hỏi nếu có 30 người muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì mỗi ngày phải làm bao nhiêu giờ? (Mức làm của mỗi người như nhau).
Bài 14. Có 24 người dự định làm xong 1 công việc trong 6 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ. Hỏi nếu muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày, mỗi ngày làm việc 9 giờ thì phải cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau).
Bài 15: Có 4 tổ mỗi tổ 5 người làm xong 1 công việc phải hết 7 ngày.  Hỏi nếu có 2 tổ, mỗi tổ 7 người làm xong công việc đó thì hết bao nhiêu ngày? (Mức làm của mỗi người như nhau).
Bài 16. Có 4 tổ mỗi tổ 5 người làm xong 1 công việc phải hết 7 ngày.  Hỏi nếu có 2 tổ muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì mỗi tổ cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau).
Bài 17. Có 4 tổ mỗi tổ 5 người làm xong 1 công việc phải hết 7 ngày.  Hỏi nếu mỗi tổ có 7 người muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu tổ? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Bài 18. Quang đi xe đạp từ nhà đến rạp chiếu phim với vận tốc 12 km/giờ. Sau đó trở về với vận tốc 10 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà Quang đến rạp chiếu phim biết rằng thời gian lúc về lâu hơn lúc đi là 10 phút, cả đi và về Quang cùng đi trên 1 con đường.

Bài 19. Cho tam giác ABC có diện tích 75 cm2. Trên BC lấy M sao cho BM = 2/3 BC. Tính diện tích tam giác ABM.

Bài 20: Cô giáo xếp chỗ ngồi cho học sinh lớp 4A. Nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì thiếu một bàn. Nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa một bàn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bàn, bao nhiêu học sinh?
Xem cách giải chung ở đây đây


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top