Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem [Kiếm tiền online] Hướng dẫn mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
(Sangkiengiaovien.com) Sau thời gian hoạt động ở Pháp và L.Xô, Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc thành lập hội VN cách mạng thanh niên và mở ra bước phát triển mới của phong trào công nhân VN.  I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923).
- 18 / 6 / 1919 N.A.Quốc gửi đến hội nghị Véc xai bản yêu sách của nhân dân An Nam à đòi chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, quyền tự quyết của DT Việt Nam.
- 7/ 1920, Người đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc – con đường cách mạng vô sản.

- 12/ 1920, Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp -> đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin
- Năm 1921, Người sáng lập hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.

- Năm 1922, Người sáng lập báo "Người cùng khổ", viết bài cho báo "Nhân đạo", "Đời sống công nhân" và viết cuốn “Bản án CĐTD Pháp".

-> Các báo chí đó được bí mật chuyển về Việt Nam.

 - Cuối TK XIX đầu TK XX, cách mạng VN rơi vào tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về đường lối, nhiều chiến sĩ ra đi tìm đường cứu nước không thành công, N.A.Quốc rất khâm phục và tôn trọng các bậc tiền bối, nhưng khác với họ người không đi sang phương Đông mà Người lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng , bác ái, có khoa học- kĩ thuật và nền văn minh phát triển => Ngày 5/6/ 1911, người quyết định ra đi tìm đường cứu nước, trong quá trình đó, người bắt gặp chân lý cứu nước là CN Mác-Lê-nin và xác định con đường cứu nước theo cách mạng tháng Mười Nga, sau đó Người ra sức học tập, nghiên cứu để hoàn chỉnh nhận thức của mình -> cuối năm 1917 người từ Anh trở về Pháp.

Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đó có ý nghĩa:

- Những yêu sách trên không được chấp nhận nhưng việc làm đó có tiếng vang lớn đối với nhân dân VN, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp.
+ Người Pháp coi bản yêu sách cho đó là "Quả bom” đặt trên bàn hội nghị véc xai.

+ Người VN cho đó là: "Phút báo hiệu thức tỉnh nhân dân ta”.

Sau khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Người nhận biết ngay từ đó là chân lý của cách mạng => Người hoàn toàn tin theo Lê Nin, dứt khoát đứng về quốc tế thứ 3. Luận cương đó chỉ ra cho người con đường giành độc lập dân tộc: "Chỉ có CNXH, chỉ có hướng theo con đường cách mạng do Mác,-Lê Nin vạch ra thì mới giải phóng được dân tộc VN."
- Từ đó người càng chủ động tham gia  phong trào công nhân Pháp.
N.A.Quốc tại đại hội của Đảng XH Pháp họp ở Tua (12/ 1920). 
=> Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của người từ CN yêu nước chân chính đến với CN Mác Lê-nin và đi theo cách mạng vô sản:

Sau khi tìm thấy chân lý cứu nước, N.A.Quốc đã có những hoạt động  ở Pháp (1921 - 1923)
+ "Người cùng khổ" là cơ quan ngôn luận của hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, số báo đầu tiên phát hành ngày 1/ 4/ 1922 đến 1926 đó phát hành trước 38 số, mỗi số in từ 1000 đến 5000 bản, trong đó 1 nửa số báo được gửi đi thuộc địa Pháp ở Châu Phi và Đông Dương.
Người viết báo = tiếng Pháp lúc đầu viết 10 dòng, sau tăng lên nửa trang, cả trang, chỉ trong 1 thời gian ngắn những bài viết của Người có tiếng vang cả văn phong và nội dung tư tưởng.
+ Mặc dù bị ngăn cấm, các sách báo tiến bộ vẫn được truyền về trong nước thức tỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh.
 => Là hoạt động của nhà yêu nước, 1 chiến sĩ cộng sản, Đảng viên  cộng sản Pháp, những hoạt động trên nhằm xây dựng tinh đoàn kết chiến đấu giữa các nước thuộc địa với giai cấp công nhân và người Pháp tiến bộ, những hoạt động ấy chẳng những vì lợi ích của nhân dân VN mà còn vì lợi ích của ND các nước thuộc địa, của giai cấp công nhân Pháp.
Con đường cứu nước của N.A.Quốc có điểm  mới và khác với lớp người đi trước
+ Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc) đối tượng mà ông gặp gỡ là các chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động.
+ N.A.Quốc sang Phương Tây, nơi có tư tưởng tự do ,bình đẳng ,bác ái, khi gặp CN Mác –Lên nin  Người đã xác định đó là con đường cứu nước đúng đắn đối với dân tộc...

II. Nguyễn Ái Quốc ở L.Xô (1923 - 1924)
 - 6 / 1923 N.A.Quốc sang L.Xô dự hội nghị quốc tế nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành. Trong thời gian ở L.Xô, người làm nhiều việc: nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo sự thật, tạp chí thư tín quốc tế.
- 1924, người dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản và tham luận về vị trí, chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.
=> N.A.Quốc đó chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản VN.

Nội dung tham luận của N.A.Quốc trong đại hội V của quốc tế cộng sản.
+ Mối quan hệ giữa phong trào công nhân các nước đế quốc và phong trào cách mạng ở thuộc địa.
+ Vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các thuộc địa.
+ NAQ từng tham luận: CNĐQ giống như con đỉa hai vòi một vòi hút máu của nhân dân chính quốc một vòi hút máu của nhân dân thuộc địa, muốn diệt con đỉa phải chặt đồng thời cả hai vòi.

Sau khi tìm thấy con đường cách mạng chân chính cho dân tộc - cách mạng vô sản N.A.Quốc chuyên tâm hoạt động theo hướng đó. Từ 1920 à 1924 người đó chuẩn bị T2 chính trị cho sự ra đời của ĐCSVN à Đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN.

III.Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
 * Sự thành lập hội VN cách mạng thanh niên.
- Cuối 1924 N.A.Quốc từ L.Xô về Quảng Châu        (Trung Quốc)
- 6 . 1925 thành lập hội VN cách mạng Thanh Niên mà nòng cốt là cộng sản Đoàn.
  * Tổ chức và hoạt động.
- Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ, đưa cán bộ về hoạt động trong nước.
- Xuất bản báo chí, tuyên truyền.
+ Tuần báo "Thanh niên"
+ Tác phẩm lí luận chính trị "Đường kách mệnh" (1927)
*Chủ trương.
- «Vô sản hóa » nhằm tạo điều kiện cho hội viên tự rèn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổ chức lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

-> Chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng.


Hội VN cách mạng Thanh niên được ra đời trong hoàn cảnh

 + Phong trào yêu nước và phong trào công nhân nước ta đến năm 1925 phát triển mạnh mẽ, có những bước tiến mới

+ Sau 1 thời gian ở L.Xô  học tập và nghiên cứu kn XD Đảng kiểu mới, N.A.Quốc về Quảng Châu (T.Quốc) để thực hiện dự định; về nước đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, t/c họ, đoàn kết, đưa họ ra đấu tranh.

Người liên lạc với các nhà yêu nước tại Quảng Châu, tìm hiểu tình hình thực tế, lựa chọn thanh niên...
=> Hội VNCMTN là tổ chức cách đầu tiên do N.A.Quốc sáng lập ra khi người tiếp thu được CN Mác Lê-nin.
Chủ trương thành lập Hội VNCM TN của N.A.Quốc.

+ Có hạt nhân là CS đoàn: gồm 7 đồng chí: Lê Hồng phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long...
à Nhằm đào tạo những cán bộ cách mạng, đem CN Mác Lê-nin truyền bá vào trong nước, chuẩn bị điều kiện thành lập chính Đảng vô sản.

Những hoạt động chủ yếu của t/c VN CMTN:
+ Trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo những cán bộ nòng cốt cho cách mạng.
+ Phần lớn sau khi kết thúc các khoá học đào tạo (khoảng 2 à 3 tháng) 1 số người được chọn đi học trường đại học Phương Đông (L.Xô) và 1 số được cử đi học quân sự ở L.Xô hay TQuốc, còn phần lớn được đưa về nước hoạt động.
+ Từ năm 1925 à 1927 HVNCMTN đó tổ chức được trên 10 lớp huấn luyện, với khoảng trên 200 hội viên. Mỗi lớp kéo dài khoảng 2 à 3 tháng. Giảng viên chính là N.A.Quốc, giảng viên phụ là Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn.

Ngoài công tác huấn luyện, Hội VNCMTN còn chú ý đến công tác gì?

+ Báo thanh niên xuất bản 21/6/ 1925 là cơ quan ngôn luận của HVNCMTN.

+ Đầu 1927 tác phẩm "Đường cách mệnh" xuất bản, vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc.

à Cuốn "Đường cách mệnh" của N.A.Quốc tập hợp tất cả các bài giảng của người ở Quảng Châu.
Báo thanh niên và tác phẩm "Đường cách mệnh" ra đời có tác dụng 
+ Được bí mật truyền về trong nước.
+ Là những luồng gió mới thúc đẩy phong trào cách mạng trong nước phát triển sôi nổi hơn, mạnh mẽ hơn.
Cuối 1928, với phong trào "Vô sản hóa" Hội VN cách mạng TN đó tích cực đưa các hội viên vào đồn điền, nhà máy, nhà máy, hầm mỏ để truyền bá CN Mác Lê Nin vào phong trào cách mạng, mặt khác, hội viên được đào luyện trong đấu tranh, lập trường cách mạng kiên định, ý thức giai cấp cao hơn. Nhờ vậy, cách mạng trong nước phát triển mạnh hơn.

 - Đầu 1929, Hội có cơ sở khắp toàn quốc, các tổ chức quần chúng xuất hiện; Công hội, nông hội.
Vai trò của N.A.Quốc trong việc thành lập Hội
- Sáng lập hội
- Lãnh đạo hội.
- Vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc....

Thời gian
Hoạt động của N.A.Quốc
     1911
18/ 6/ 1919
         7/ 1920
  12/ 1920
        1921
1922
6 /1923
      12/ 1924
6/ 1925
.....Ra đi tìm đường cứu nước
.....Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc xai.
.....Đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
.....Dự đại hội Tua, tán thành quốc tế thứ 3, lập ĐCS Pháp.
..... lập hội liên hiệp thuộc địa
......Sáng lập báo " Người cùng khổ"
......Dự hội nghị Quốc tế nông dân
......Dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
......Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh  niên.
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé

Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top