Đã có Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020 - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Trung thu tặng bé quà gì==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Trung thu tặng bé quà gì, Bấm vào đây
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên của mỗi trường, bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn theo tên trường


=> Ôn thi vào 10 bấm vào đây


Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HS QNACAOBAQUAT gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS QNACHUVANAN gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HS QNADODANGTUYEN gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HS QNADUYTAN gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HS QNAHIEPDUC gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HS QNAHOANGDIEU gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS QNAHUNGVUONG gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HS QNAHUYNHNGOCHUE gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS QNAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS QNALEHONGPHONG gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS QNALEQUYDON gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS QNALUONGTHEVINH gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HS QNALUONGTHUCKY gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS QNALYTUTRONG gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HS QNANGUYENDUC gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HS QNANGUYENDUYHIEU gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS QNANGUYENHIEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS QNANGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS QNANGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS QNANGUYENTHAIBINH gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS QNANGUYENVANCU gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS QNANGUYENTRAI gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HS QNANUITHANH gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HS QNAPHAMPHUTHU gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS QNAPHANBOICHAU gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HS QNAPHANCHAUTRINH gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HS QNAQUESON gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HS QNASAONAM gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HS QNATHAIPHIEN gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HS QNATIEULA gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HS QNATRANCAOVAN gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HS QNATRANDAINGHIA gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS QNATRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HS QNATRANPHU gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HS QNATRANQUYCAP gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HS QNATRANVANDU gửi 8785
Hồ Nghinh
Soạn: HS QNAHONGHINH gửi 8785
Bắc Trà My
Soạn: HS QNABACTRAMY gửi 8785
Âu Cơ
Soạn: HS QNAAUCO gửi 8785
Quang Trung
Soạn: HS QNAQUANGTRUNG gửi 8785
Nguyễn văn Trỗi
Soạn: HS QNANGUYENVANTROI gửi 8785
Nam Giang
Soạn: HS QNANAMGIANG gửi 8785
Khâm Đức
Soạn: HS QNAKHAMDUC gửi 8785
Nam Trà My
Soạn: HS QNANAMTRAMY gửi 8785
Tây Giang
Soạn: HS QNATAYGIANG gửi 8785
Võ Chí Công
Soạn: HS QNAVOCHICONG gửi 8785
Nông Sơn
Soạn: HS QNANONGSON gửi 8785

 Liên quan

Cách 2. Soạn tin theo mã trường như sau
Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
33688
Soạn: HS 33688 gửi 8785
Chu Văn An
33689
Soạn: HS 33689 gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
33690
Soạn: HS 33690 gửi 8785
Duy Tân
33691
Soạn: HS 33691 gửi 8785
Hiệp Đức
33692
Soạn: HS 33692 gửi 8785
Hoàng Diệu
33693
Soạn: HS 33693 gửi 8785
Hùng Vương
33694
Soạn: HS 33694 gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
33695
Soạn: HS 33695 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
33696
Soạn: HS 33696 gửi 8785
Lê Hồng Phong
33697
Soạn: HS 33697 gửi 8785
Lê Quý Đôn
33698
Soạn: HS 33698 gửi 8785
Lương Thế Vinh
33699
Soạn: HS 33699 gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
33700
Soạn: HS 33700 gửi 8785
Lý Tự Trọng
33701
Soạn: HS 33701 gửi 8785
Nguyễn Dục
33702
Soạn: HS 33702 gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
33703
Soạn: HS 33703 gửi 8785
Nguyễn Hiền
33704
Soạn: HS 33704 gửi 8785
Nguyễn Huệ
33705
Soạn: HS 33705 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
33706
Soạn: HS 33706 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
33707
Soạn: HS 33707 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
33708
Soạn: HS 33708 gửi 8785
NguyễnTrãi
33709
Soạn: HS 33709 gửi 8785
Núi Thành
33710
Soạn: HS 33710 gửi 8785
Phạm Phú Thứ
33711
Soạn: HS 33711 gửi 8785
Phan Bội Châu
33712
Soạn: HS 33712 gửi 8785
Phan Châu Trinh
33713
Soạn: HS 33713 gửi 8785
Quế Sơn
33714
Soạn: HS 33714 gửi 8785
Sào Nam
33715
Soạn: HS 33715 gửi 8785
Thái Phiên
33716
Soạn: HS 33716 gửi 8785
Tiểu La
33717
Soạn: HS 33717 gửi 8785
Trần Cao Vân
33718
Soạn: HS 33718 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
33719
Soạn: HS 33719 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
33720
Soạn: HS 33720 gửi 8785
Trần Phú
33721
Soạn: HS 33721 gửi 8785
Trần Quý Cáp
33722
Soạn: HS 33722 gửi 8785
Trần Văn Dư
33723
Soạn: HS 33723 gửi 8785
Hồ Nghinh
37131
Soạn: HS 37131 gửi 8785
Bắc Trà My
37132
Soạn: HS 37132 gửi 8785
Âu Cơ
37133
Soạn: HS 37133 gửi 8785
Quang Trung
37134
Soạn: HS 37134 gửi 8785
Nguyễn văn Trỗi
37135
Soạn: HS 37135 gửi 8785
Nam Giang
37136
Soạn: HS 37136 gửi 8785
Khâm Đức
37137
Soạn: HS 37137 gửi 8785
Nam Trà My
37138
Soạn: HS 37138 gửi 8785
Tây Giang
37139
Soạn: HS 37139 gửi 8785
Võ Chí Công
37140
Soạn: HS 37140 gửi 8785
Nông Sơn
37141
Soạn: HS 37141 gửi 8785

 Đối với trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam

Soạn HS QNANBK + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau


Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS QNANBKTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS QNANBKTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS QNANBKLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS QNANBKHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS QNANBKSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS QNANBKVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS QNANBKSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS QNANBKDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS QNANBKANH gửi 8785

Đối với trường chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam

Soạn HS QNALTT + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS QNALTTTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS QNALTTTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS QNALTTLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS QNALTTHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS QNALTTSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS QNALTTVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS QNALTTSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS QNALTTDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS QNALTTANH gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường, mã  lớp chuyên
Soạn HS Mã lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS 34153 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS 34154 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS 34155 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS 34156 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS 34157 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 34158 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS 34159 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS 34160 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 34161 gửi 8785
Chuyên Lê Thánh Tông
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS 34162 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS 34163 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS 34164 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS 34165 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS 34166 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 34167 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS 34168 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS 34169 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 34170 gửi 8785
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, điểm chuẩn lớp 10, Quảng Nam, 
Những cuốn sách hay nên đọc - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKKN=Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top