[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bắc Giang để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKBG + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBG: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bắc Giang
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKBG và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Yên Thế
Soạn tin HS TKBGYENTHE gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Bố Hạ
Soạn HS TKBGBOHA gửi 8785
Cẩm Lý
Soạn HS TKBGCAMLY gửi 8785
Giáp Hải
Soạn HS TKBGGIAPHAI gửi 8785
Hiệp Hoà số 1
Soạn HS TKBGHIEPHOASO1 gửi 8785
Hiệp Hoà số 2
Soạn HS TKBGHIEPHOASO2 gửi 8785
Hiệp Hoà số 3
Soạn HS TKBGHIEPHOASO3 gửi 8785
Hiệp Hòa số 4
Soạn HS TKBGHIEPHOASO4 gửi 8785
Lạng Giang số 1
Soạn HS TKBGLANGGIANGSO1 gửi 8785
Lạng Giang số 2
Soạn HS TKBGLANGGIANGSO2 gửi 8785
Lạng Giang số 3
Soạn HS TKBGLANGGIANGSO3 gửi 8785
Lục Nam
Soạn HS TKBGLUCNAM gửi 8785
Lục Ngạn số 1
Soạn HS TKBGLUCNGANSO1 gửi 8785
Lục Ngạn số 2
Soạn HS TKBGLUCNGANSO2 gửi 8785
Lục ngạn số 3
Soạn HS TKBGLUCNGANSO3 gửi 8785
Lục Ngạn số 4
Soạn HS TKBGLUCNGANSO4 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HS TKBGLYTHUONGKIET gửi 8785
Mỏ Trạng
Soạn HS TKBGMOTRANG gửi 8785
Ngô Sỹ Liên
Soạn HS TKBGNGOSYLIEN gửi 8785
Nhã Nam
Soạn HS TKBGNHANAM gửi 8785
Phương Sơn
Soạn HS TKBGPHUONGSON gửi 8785
Sơn Động số 1
Soạn HS TKBGSONDONGSO1 gửi 8785
Sơn Động số 2
Soạn HS TKBGSONDONGSO2 gửi 8785
Sơn Động số 3
Soạn HS TKBGSONDONGSO3 gửi 8785
Tân Yên số 1
Soạn HS TKBGTANYENSO1 gửi 8785
Tân Yên số 2
Soạn HS TKBGTANYENSO2 gửi 8785
Thái Thuận
Soạn HS TKBGTHAITHUAN gửi 8785
Tứ Sơn
Soạn HS TKBGTUSON gửi 8785
Việt Yên số 1
Soạn HS TKBGVIETYENSO1 gửi 8785
Việt Yên số 2
Soạn HS TKBGVIETYENSO2 gửi 8785
Yên Dũng số 1
Soạn HS TKBGYENDUNGSO1 gửi 8785
Yên Dũng số 2
Soạn HS TKBGYENDUNGSO2 gửi 8785
Yên Dũng số 3
Soạn HS TKBGYENDUNGSO3 gửi 8785
Yên Thế
Soạn HS TKBGYENTHE gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bác Ái(Mã 34051 - bảng dưới)
Soạn tin HS 34051  gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Bố Hạ
34050
Soạn HS 34050 gửi 8785
Cẩm Lý
34051
Soạn HS 34051 gửi 8785
Giáp Hải
34052
Soạn HS 34052 gửi 8785
Hiệp Hoà số 1
34053
Soạn HS 34053 gửi 8785
Hiệp Hoà số 2
34054
Soạn HS 34054 gửi 8785
Hiệp Hoà số 3
34055
Soạn HS 34055 gửi 8785
Hiệp Hòa số 4
34056
Soạn HS 34056 gửi 8785
Lạng Giang số 1
34057
Soạn HS 34057 gửi 8785
Lạng Giang số 2
34058
Soạn HS 34058 gửi 8785
Lạng Giang số 3
34059
Soạn HS 34059 gửi 8785
Lục Nam
34060
Soạn HS 34060 gửi 8785
Lục Ngạn số 1
34061
Soạn HS 34061 gửi 8785
Lục Ngạn số 2
34062
Soạn HS 34062 gửi 8785
Lục ngạn số 3
34063
Soạn HS 34063 gửi 8785
Lục Ngạn số 4
34064
Soạn HS 34064 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
34065
Soạn HS 34065 gửi 8785
Mỏ Trạng
34066
Soạn HS 34066 gửi 8785
Ngô Sỹ Liên
34067
Soạn HS 34067 gửi 8785
Nhã Nam
34068
Soạn HS 34068 gửi 8785
Phương Sơn
34069
Soạn HS 34069 gửi 8785
Sơn Động số 1
34070
Soạn HS 34070 gửi 8785
Sơn Động số 2
34071
Soạn HS 34071 gửi 8785
Sơn Động số 3
34072
Soạn HS 34072 gửi 8785
Tân Yên số 1
34073
Soạn HS 34073 gửi 8785
Tân Yên số 2
34074
Soạn HS 34074 gửi 8785
Thái Thuận
34075
Soạn HS 34075 gửi 8785
Tứ Sơn
34076
Soạn HS 34076 gửi 8785
Việt Yên số 1
34077
Soạn HS 34077 gửi 8785
Việt Yên số 2
34078
Soạn HS 34078 gửi 8785
Yên Dũng số 1
34079
Soạn HS 34079 gửi 8785
Yên Dũng số 2
34080
Soạn HS 34080 gửi 8785
Yên Dũng số 3
34081
Soạn HS 34081 gửi 8785
Yên Thế
34082
Soạn HS 34082 gửi 8785
Có thể bạn quan tâm
Bắc Giang, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top