[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa công bố điểm sàn, dự kiến điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022 - 2023.

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:


Xem điểm trúng tuyển vào lớp 10  THPT công lập Nam Định


Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn HS NDTêntrường gửi 8785
Trong đó
ND là ký hiệu của Nam Định
Tên trường: Viết không dấu, liền nhau

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT An Phúc Soạn tin như sau:

Soạn HS NDANPHUC gửi 8785Tên trường THPT
Soạn tin
An Phúc
Soạn: HS NDAnPhuc gửi 8785
Đại An
Soạn: HS NDDaiAn gửi 8785
Đỗ Huy Liệu
Soạn: HS NDDoHuyLieu gửi 8785
Giao Thủy
Soạn: HS NDGiaoThuy gửi 8785
Giao Thủy B
Soạn: HS NDGiaoThuyB gửi 8785
Giao Thủy C
Soạn: HS NDGiaoThuyC gửi 8785
A Hải Hậu
Soạn: HS NDAHaiHau gửi 8785
B Hải Hậu
Soạn: HS NDBHaiHau gửi 8785
C Hải Hậu
Soạn: HS NDCHaiHau gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn: HS NDHoangVanThu gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS NDLeQuyDon gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS NDLuongTheVinh gửi 8785
Lý Nhân Tông
Soạn: HS NDLyNhanTong gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS NDLyTuTrong gửi 8785
Mỹ Lộc
Soạn: HS NDMyLoc gửi 8785
Mỹ Tho
Soạn: HS NDMyTho gửi 8785
Nam Trực
Soạn: HS NDNamTruc gửi 8785
A Nghĩa Hưng
Soạn: HS NDANghiaHung gửi 8785
B Nghĩa Hưng
Soạn: HS NDBNghiaHung gửi 8785
C Nghĩa Hưng
Soạn: HS NDCNghiaHung gửi 8785
Nghĩa Minh
Soạn: HS NDNghiaMinh gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HS NDNgoQuyen gửi 8785
Nguyễn Bính
Soạn: HS NDNguyenBinh gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HS NDNguyenDu gửi 8785
Nguyễn Đức Thuận
Soạn: HS NDNguyenDucThuan gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS NDNguyenHue gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS NDNguyenKhuyen gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS NDNguyenTrai gửi 8785
Nguyễn Trường Thúy
Soạn: HS NDNguyenTruongThuy gửi 8785
Phạm Văn Nghị
Soạn: HS NDPhamVanNghi gửi 8785
Quất Lâm
Soạn: HS NDQuatLam gửi 8785
Thịnh Long
Soạn: HS NDThinhLong gửi 8785
Tống Văn Trân
Soạn: HS NDTongVanTran gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS NDTranHungDao gửi 8785
Trần Nhân Tông
Soạn: HS NDTranNhanTong gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HS NDTranQuocTuan gửi 8785
Trần Văn Bảo
Soạn: HS NDTranVanBao gửi 8785
Trần Văn Lan
Soạn: HS NDTranVanLan gửi 8785
Trực Ninh
Soạn: HS NDTrucNinh gửi 8785
Trực Ninh B
Soạn: HS NDTrucNinhB gửi 8785
Vũ Văn Hiếu
Soạn: HS NDVuVanHieu gửi 8785
Xuân Trường
Soạn: HS NDXuanTruong gửi 8785
Xuân Trường B
Soạn: HS NDXuanTruongB gửi 8785
Xuân Trường C
Soạn: HS NDXuanTruongC gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS NGUYENCONGTRU gửi 8785
Trần Quang Khải
Soạn: HS TRANQUANGKHAI gửi 8785
Trần Nhật Duật
Soạn: HS TRANNHATDUAT gửi 8785
Ý Yên
Soạn: HS YYEN gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS PHANBOICHAU gửi 8785
Đoàn Kết
Soạn: HS DOANKET gửi 8785
Nghĩa Hưng
Soạn: HS NGHIAHUNG gửi 8785
Tô Hiến Thành
Soạn: HS TOHIENTHANH gửi 8785
Thiên Trường
Soạn: HS THIENTRUONG gửi 8785
Cao Phong
Soạn: HS CAOPHONG gửi 8785
Quang Trung
Soạn: HS QUANGTRUNG gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS HUNGVUONG gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo Mã trường

Soạn: HS mãtrường
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin cụ thể từng trường được quy ước như sau:

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
An Phúc
31598
Soạn: HS 31598 gửi 8785
2
Đại An
31599
Soạn: HS 31599 gửi 8785
3
Đỗ Huy Liệu
31600
Soạn: HS 31600 gửi 8785
4
Giao Thủy
31601
Soạn: HS 31601 gửi 8785
5
Giao Thủy B
31602
Soạn: HS 31602 gửi 8785
6
Giao Thủy C
31603
Soạn: HS 31603 gửi 8785
7
A Hải Hậu
31604
Soạn: HS 31604 gửi 8785
8
B Hải Hậu
31605
Soạn: HS 31605 gửi 8785
9
C Hải Hậu
31606
Soạn: HS 31606 gửi 8785
10
Hoàng Văn Thụ
31607
Soạn: HS 31607 gửi 8785
11
Lê Quý Đôn
31608
Soạn: HS 31608 gửi 8785
12
Lương Thế Vinh
31609
Soạn: HS 31609 gửi 8785
13
Lý Nhân Tông
31610
Soạn: HS 31610 gửi 8785
14
Lý Tự Trọng
31611
Soạn: HS 31611 gửi 8785
15
Mỹ Lộc
31612
Soạn: HS 31612 gửi 8785
16
Mỹ Tho
31613
Soạn: HS 31613 gửi 8785
17
Nam Trực
31614
Soạn: HS 31614 gửi 8785
18
A Nghĩa Hưng
31615
Soạn: HS 31615 gửi 8785
19
B Nghĩa Hưng
31616
Soạn: HS 31616 gửi 8785
20
C Nghĩa Hưng
31617
Soạn: HS 31617 gửi 8785
21
Nghĩa Minh
31618
Soạn: HS 31618 gửi 8785
22
Ngô Quyền
31619
Soạn: HS 31619 gửi 8785
23
Nguyễn Bính
31620
Soạn: HS 31620 gửi 8785
24
Nguyễn Du
31621
Soạn: HS 31621 gửi 8785
25
Nguyễn Đức Thuận
31622
Soạn: HS 31622 gửi 8785
26
Nguyễn Huệ
31623
Soạn: HS 31623 gửi 8785
27
Nguyễn Khuyến
31624
Soạn: HS 31624 gửi 8785
28
Nguyễn Trãi
31625
Soạn: HS 31625 gửi 8785
29
Nguyễn Trường Thúy
31626
Soạn: HS 31626 gửi 8785
30
Phạm Văn Nghị
31627
Soạn: HS 31627 gửi 8785
31
Quất Lâm
31628
Soạn: HS 31628 gửi 8785
32
Thịnh Long
31629
Soạn: HS 31629 gửi 8785
33
Tống Văn Trân
31630
Soạn: HS 31630 gửi 8785
34
Trần Hưng Đạo
31631
Soạn: HS 31631 gửi 8785
35
Trần Nhân Tông
31632
Soạn: HS 31632 gửi 8785
36
Trần Quốc Tuấn
31633
Soạn: HS 31633 gửi 8785
37
Trần Văn Bảo
31634
Soạn: HS 31634 gửi 8785
38
Trần Văn Lan
31635
Soạn: HS 31635 gửi 8785
39
Trực Ninh
31636
Soạn: HS 31636 gửi 8785
40
Trực Ninh B
31637
Soạn: HS 31637 gửi 8785
41
Vũ Văn Hiếu
31638
Soạn: HS 31638 gửi 8785
42
Xuân Trường
31639
Soạn: HS 31639 gửi 8785
43
Xuân Trường B
31640
Soạn: HS 31640 gửi 8785
44
Xuân Trường C
31641
Soạn: HS 31641 gửi 8785
45
Nguyễn Công Trứ
35916
Soạn: HS 35916 gửi 8785
46
Trần Quang Khải
35917
Soạn: HS 35917 gửi 8785
47
Trần Nhật Duật
35918
Soạn: HS 35918 gửi 8785
48
Ý Yên
35919
Soạn: HS 35919 gửi 8785
49
Phan Bội Châu
35920
Soạn: HS 35920 gửi 8785
50
Đoàn Kết
35921
Soạn: HS 35921 gửi 8785
51
Nghĩa Hưng
35922
Soạn: HS 35922 gửi 8785
52
Tô Hiến Thành
35923
Soạn: HS 35923 gửi 8785
53
Thiên Trường
35924
Soạn: HS 35924 gửi 8785
54
Cao Phong
35925
Soạn: HS 35925 gửi 8785
55
Quang Trung
35926
Soạn: HS 35926 gửi 8785
56
Hùng Vương
35927
Soạn: HS 35927 gửi 8785

Có thể bạn quan tâm

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem. => Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm cả nước


Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm học 2021-2022

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top