Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Thuận 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần II của Đảng (2/1951)?
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Chuyên đề   BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN             TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953 )

1/Hoàn cảnh tiến hành Đại hội:

- Sau chiến thắng Biên giới 1950, cuộc kháng chiến của ta bước sang thời kì mới:
+ Ta giữ vững quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

+ Pháp được Mỹ giúp sức kéo dài chiến tranh, cố gắng giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính.
+ Cuộc kháng chiến của 3 nước ĐD có bước phát triển mới, đạt nhiều thắng lợi quan trọng.
Þ Để đáp ứng những đòi hỏi mới của cách mạng Việt Nam, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến. Đảng Cộng sản Đông Dương đã tiến hành Đại hội Đảng lần thứ II.
- Đại hội đã họp ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang) từ ngày 11 đến 19/2/1951 để hoạch định đường lối, chủ trương cho phù hợp với tình hình mới.
2/Nội dung Đại hội.
- Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng:
+ Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí minh trình bày đã tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các giai đoạn
+ Đại hội còn thảo luận và thông qua báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do Trường Chinh trình bày, trong đó nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạnh Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc
+ Đại hội thảo luận và quyết định nhiều chính sách cơ bản trên mọi lĩnh vực, củng cố chính quyền, xây dựng quân đội, củng cố mặt trận, để đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.
- Đổi tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động công khai.
- Hai nước Lào, Campuchia xây dựng đảng cách mạng riêng thích hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể để lãnh đạo cuộc kháng chiến ở từng nước.
- Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ mới.
- Quyết định xuất bản báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng.
- Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
3/Ý nghĩa của Đại hội.
- Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng và trưởng thành của Đảng ta, là “ Đại hội kháng chiến thắng lợi”.
CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945- Chuyên đề BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953 )

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12

Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12                                                                   

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top