Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến những chuyển biến như thế nào về kinh tế và xã hội Việt Nam?
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 – 1954- Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
a/ Kinh tế :
- Do có sự đầu tư vốn, kĩ thuật nên kinh tế Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới.
- Tuy nhiên, kinh tế VN do bị kìm hãm nên mất cân đối, nghèo nàn, lệ thuộc vào kinh tế của Pháp.
b/Xã hội :
- Cùng với sự chuyển biến về KT, xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc,  bên cạnh các tầng lớp giai cấp xã hội cũ ( địa chủ và nông dân), xuất hiện những tầng lớp giai cấp xã hội mới: tiểu tư sản, tư sản và công nhân.
    + Giai cấp địa chủ phong kiến : tiếp tục bị phân hoá trong đó một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ có tinh thần dân tộc, tham gia phong trào dân tộc dân chủ , chống Pháp và tay sai khi có điều kiện.
    + Giai cấp nông dân : Chiếm hơn 90 % dân số, bị thực dân và  phong kiến áp bức bóc lột nặng nề. Nông dân là một lực lượng đông đảo, hăng hái nhất của cách mạng.
    + Giai cấp tiểu tư sản : phát triển nhanh về số lượng. Họ có tinh thần dân tộc , chống đế quốc và tay sai => Họ là lực lượng quan trọng của cách mạng.
    + Giai cấp tư sản :
       * Ra đời sau CTTG I, thế lực non yếu, lại bị cạnh tranh chèn ép và phân hóa thành 2 bộ phận:
       * Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với tư bản Pháp => là đối tượng của cách mạng
       * Tư sản dân tộc: có tinh thần dân tộc dân chủ nhưng dễ thỏa hiệp
    + Giai cấp công nhân :
      * Ra đời sớm, ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng ( từ 10 vạn người tăng lên 22 vạn người)
      * Ngoài những đặc điểm chung của công nhân thế giới, công nhân VN còn có những đặc điểm riêng: bị 3 tầng áp bức ( tư bản Pháp, PK và TS dân tộc); Có quan hệ gắn bó với nông dân ; Kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc , sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản .
ànhanh chóng vươn lên trở thành lực lượng thống nhất,  nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.
CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM - Chuyên đề Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12

Liên quan

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top