Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem [Kiếm tiền online] Hướng dẫn mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Lập bảng so sánh với phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 - 1939 về các mặt: Kẻ thù, nhiệm vụ, hình thức đấu tranh, lực lượng tham gia?
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939Nội dung so sánh
Phong trào 1930 - 1931
Phong trào dân chủ 1936 - 1939
Nhận định kẻ thù
Đế quốc và phong kiến
Bọn phản động Pháp và tay sai
        Mục tiêu,
Nhiệm vụ
Độc lập dân tộc và người cày có ruộng
Tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình
Lực lượng
 tham gia
Chủ yếu là công nhân và nông dân
Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chính trị.
Hình thức và phương pháp
đấu tranh
Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật bất hợp pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang, thành lập các Xô viết ở Nghệ - Tĩnh
Bãi công, bãi thị, bãi khoá, mít tinh, kết hợp công khai với bán công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp
Tập hợp lực lượng
Liên minh công - nông
Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ
Địa bàn
Nông thôn và các trung tâm công nghiệp
Chủ yếu ở thành thị


CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945- Chuyên đề Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12

Liên quan

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top